Anketa o potrebah malih in srednje velikih podjetij v turističnem sektorju na področju trajnosti

08.05.2023 | Novice

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi, ki je del projekta »FIRST MILE« – podpora malim in srednje velikim podjetjem na področju turizma, da z inovativnimi tehnikami spreminjanja vedenja, financiranimi v okviru programa EU COSME, naredijo prvi korak k izboljšanju svojega trajnostnega odtisa. Splošni cilj projekta FIRST MILE je opremiti MSP s praktičnimi orodji za spreminjanje vedenja, ki pospešujejo njihovo trajnostno uspešnost.

ANKETA: https://behaviorsmart.typeform.com/to/PBznrmpz

Namen te ankete je zajeti najbolj pereče potrebe malih in srednje velikih podjetij, ki delujejo v turističnem sektorju, na področju trajnosti. Projektna skupina je na podlagi predhodnih faz ocenjevanja potreb FIRST MILE prednostno razvrstila trajnostne izzive za vsako od sodelujočih držav: Francijo, Italijo, Norveško in Slovenijo. Vprašanja, za katera želimo, da jih odgovorite, se nanašajo na prednostne teme za vašo državo in regijo. Informacije bomo uporabili pri pripravi programa nepovratnih sredstev za izvajanje tehnik spreminjanja vedenja, ki bo objavljen v naslednjih mesecih.

Zavedamo se, da je težko zajeti vse vidike izzivov, s katerimi se v današnjem svetu soočajo turistična MSP, vendar vas prosimo, da na vprašanja v tej anketi odgovorite na podlagi vašega lastnega mnenja, vtisov in izkušenj. Od vas ne pričakujemo, da boste opravili kakršno koli raziskavo ali zbirali kakršne koli informacije; prosimo vas, da na vprašanje odgovorite povsem
spontano.

Izpolnjevanje ankete traja približno 15 minut, zato smo hvaležni za čas, ki nam ga namenite. Vaš prispevek je izjemno dragocen in bo usmerjal razvoj praktičnih orodij, ki bodo malim in srednje velikim podjetjem v turizmu pomagala uporabljati pametne taktike spreminjanja vedenja z nizkimi vlaganji, kar bo povečalo verjetnost, da bodo turisti oziroma gostje izbrali trajnostne možnosti.

Ta anketa je anonimna. Zahteva nekaj razvrstitveni informacij, ki se bodo uporabljale samo za namene segmentacije. Vsi podatki bodo analizirani na ravni skupine in nobene od zbranih informacij ne bo mogoče povezati s posameznimi anketiranci.

Če imate kakršna koli vprašanja o tej anketi, se obrnite na .

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in vpogled.