Prosto delovno mesto: Turistični informator I

28.04.2023 | Razpisi

Celotno besedilo javne objave je dostopno spodaj in na spletni strani ter zajema navedbo vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, druge informacije o delovnem mestu, načinu prijave, pisnih izjavah in fotokopijah dokazil oz. verodostojnih listin, ki jih mora prijava na prosto delovno mesto vsebovati, idr. 

Rok za prijavo: 8. maj 2023

Razpis Turistični informator 1.pdf

Javni zavod Turizem Bled