Sodeluj pri oblikovanju strategije lokalnega razvoja Zgornje Gorenjske

18.04.2023 | Novice

Lokalna akcijska skupina Zgornja Gorenjska -  BOJA je bila ustanovljena s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih bomo opredeli v strategiji lokalnega razvoja. Cilj strategije razvoja je, da se oblikujejo taki ukrepi, ki bodo dejansko izboljšali življenje lokalnega prebivalstva.

Zaključili smo krog štirih tematskih delavnic, posvečenih temu, da »slišimo glas ljudstva«, ki je še kako pomemben pri postavitvi strategije lokalnega razvoja Zgornje Gorenjske usmerjene v domačine.

Da pridobimo še širši krog mnenj in da bo strategija naslavljala prave potrebe večine lokalnega prebivalstva, smo oblikovali SPLETNO ANKETO, ki vam ne bo vzela več kot pet minut časa. Na ta način boste lahko prispevali vaše videnje stanja življenja na Zgornji Gorenjski in vizijo kako ga izboljšati.

Vprašalnik za izdelavo strategije lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska - BOJA (google.com)

Če pa že imate oblikovano neko idejo, ki bi bila lahko zanimiva, vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec »OPIS PROJEKTNE IDEJE«, ki ga najdete na spletni strani in idejo podelite z nami.