Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

13.04.2023 | Razpisi

Medena vas v Mozirju © Jošt Gantar

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek, 31. marca objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu. Vrednost javnega razpisa znaša 300.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 18. september 2023.

Namen razpisa je spodbuditi vse, ki delujejo na področju turizma in gostinstvu, k uvajanju trajnostnega poslovanja in standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih, turističnih atrakcijah in turističnih agencijah ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega oziroma trajnostnega znaka. S tem pa lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Minister Han je ob tej priložnosti povedal: »Trajnostni turizem v Sloveniji sistematično razvijamo že več kot deset let in Slovenija ima na tem področju vodilno vlogo. Danes so gostje bolj osveščeni o trajnosti in iščejo aktiven oddih v zelenih destinacijah. In prav to je prednost našega turizma. Zato bomo še naprej razvijali »zeleno butičnost« in kakovosten turizem z Zeleno sheme slovenskega turizma, v katero vabimo ponudnike v turizmu in gostinstvu. Na ministrstvu dajemo tem prizadevanjem slovenskega turističnega gospodarstva podporo tudi z rednim sofinanciranjem stroškov pridobitve okoljskih in trajnostnih certifikatov.«

Z razpisom sofinanciramo stroške pridobitve enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih ali trajnostnih znakov: EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega oziroma trajnostnega znaka lahko dosega največ 3500 evrov za posamezen objekt oziroma atrakcijo.

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega oziroma trajnostnega managementa, izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega oziroma trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka (stroški certificiranja) in stroški označevalnih tabel. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

Na spletni strani ministrstva sta objavljena:

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Vir: MGTŠ

Foto: www.slovenia.info / Jošt Gantar