Javni poziv za pridobitev certifikata Arnold Rikli Bled Certified

11.04.2023 | Razpisi

Arnold Rikli© Vojko Zavodnik

Turizem Bled objavlja

Javni poziv za pridobitev certifikata Arnold Rikli Bled Certified

Ob 200. obletnici rojstva začetnika naravnega atmosferskega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je Bled postavil na svetovni zemljevid zdraviliškega turizma, se pomenu Riklijeve doktrine v globalnem oziru namenja vedno več pozornosti.

Javni zavod Turizem Bled, v tesnem sodelovanju s skrbnikom Riklijeve dedišine in predstavniki najvažnejših neodvisnih ustanov - nosilcev ohranjanja Riklijeve dediščine ustanavlja petčlansko strokovno ocenjevalno komisijo za pridobitev certifikata kakovosti Arnold Rikli Bled Certified, ki bo na podlagi javnega razpisa ter prejete dokumentacije presojala o skladnosti Riklijevih produktov in storitev z zgodovinskimi dejstvi o Arnoldu Rikliju na Bledu.

Pridobljen certifikat bo upoštevan ter bo omogočal dodatne točke pri ocenjevanju izdelkov in storitev za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled – Blejski lokalni izbor.

Arnold Rikli Bled Certified (v nadaljevanju ARBC) se uporablja za označevanje avtentičnosti, kakovosti in trajnosti izdelkov/storitev/doživetij, skladnih z Riklijevo doktrino. 

Prosilci prijavijo svoj produkt/storitev/doživetje tako, da izpolnjeno in podpisano Vlogo za pridobitev certifikata ARBC ter obvezne zahtevane priloge pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Javni zavod Turizem Bled, Ljubljanska cesta 27 4260 Bled ali na E-mail .

Več informacij v razpisni dokumentaciji.

Javni poziv za pridobitev certifikata Arnold Rikli Bled Certified 

Vloga za pridobitev certifikata Arnold Rikli Bled Certified