Bled in Bohinj bosta končno dobila varno kolesarsko povezavo

30.03.2023 | Novice

Bled in Bohinj sta dve destinaciji skupnosti Julijskih Alp, ki si že leta prizadevata za trajnostni razvoj na vseh področjih. Turizem je dejavnost, ki ju povezuje, ni pa to edina stična točka med obema alpskima biseroma. Povsem nerazumljivo je, da se danes iz Bohinja na Bled ali obratno ni moč peljati po varni kolesarski povezavi. To govori o tem, da razvoj infrastrukture zaostaja za razvojem turizma in ostalih gospodarskih dejavnosti.

Gradnja kolesarske povezave, ki bo v celoti končana konec prihodnjega leta, je primer dobre prakse sodelovanja dveh občin, Direkcije RS za infrastrukturo in evropskih sredstev, pridobljenih iz naslova razvoja regij.

Proračun kolesarske steze, ki bo mimogrede tudi ena najbolj slikovitih, predvsem zaradi zanimive rešitve v Soteski, je okoli 18 milijonov evrov, kar je na primer več kot celoletni proračun blejske občine.

Časovnica

Dela na kolesarski povezavi so se že začela. Bohinjski del, kjer bodo porabljena evropska sredstva, bo končan do junija letos, gradbena dela na blejskem delu skozi Sotesko pa morajo biti zaključena do 31. oktobra 2024. Rok za zagotavljanje zveznosti med Bohinjsko Bistrico in Bledom je 31.12.2024.

Finančna vrednost 

Vrednost celotnega projekta kolesarske povezave Bled – Bohinj znaša okoli 18 mio EUR, od tega bohinjski del dobrih 7 mio EUR, blejski del pa 11 mio EUR. Občini Bled in Bohinj financirata okoli 6 mio EUR, 3 mio EUR iz lastnih sredstev in 3 mio EUR vezanih na pridobitev DRR sredstev (sredstva za razvoj regij).

Trasa in potek del

Trasa kolesarske steze poteka od Bohinjske Bistrice, skozi Sotesko, čez Obrne, mimo Bohinjske Bele proti Mačkovcu in se nato preko Savske ceste priključi na Cesto svobode. Trenutno potekajo dela na gradbišču plazu Mačkovec, na projektu kolesarske povezave pa potekajo pripravljalna dela kot so posek dreves, ureditev gradbišča, deponij ipd.

Na blejskem delu sočasno poteka sanacija plazu na Mačkovcu, vključno z izgradnjo kolesarske steze na delu plazu Mačkovec. Projekt financira DRSI.

V času gradbenih del na odseku proti Bohinju bodo občasne polovične zapore na delu med Obrnami in mostom čez Savo. Ob vikendih ni predvidenih zapor.