Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled

27.03.2023 | Razpisi

Bled Local selection image Boris Pretnar© Boris Pretnar

Razpis za pridobitev pravice do uporabe znamke KBZ BLS 2023.pdf

 

Turizem Bled objavlja

RAZPIS

za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled – Blejski lokalni izbor/Bled Local selection

S kolektivno blagovno znamko želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter gastronomskih posebnosti (jedi in pijač postreženih na gostinski način) in njihovih ponudnikov na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ BLS. Na drugem nivoju sistema certificiranja ponudbe pod znamko Blejski lokalni izbor spodbujamo povezovanje med ponudniki in razvoj avtentičnih produktov in doživetij ter trajnostnih praks nastanitvenih kapacitet.

KBZ Bled Local selection se uporablja za označevanje kakovosti:

na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bled Local selection.

* Območje podeljevanja pravice: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič, Žirovnica oz. Slovenija, če Turizem Bled povabi ponudnika in Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ BLS oceni, da je produkt primeren.

** Območje podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bled Local selection sta občini Bled in Gorje.

BLED certifikat za WEB 2020_03_31

Termini ocenjevanj v letu 2023

 

1. nivo: Rokodelski izdelki, prehranski izdelki, jedi in pijače

Izobraževalna delavnica za zainteresirane ponudnike kategorij 1. nivoja bo potekala 27. marca ob 16. uri v prostorih infocentra Triglavska roža Bled. Potrebna je predhodna prijava. 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bled Local selection se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

Magnet blejski labod© Tomo Jeseničnik

ROKODELSKI IZDELKI IN IZDELKI UNIKATNEGA IN INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA

Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja bo potekalo 24. aprila 2023 med 9:00 in 12:00 v prostorih info centra Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27 4260 Bled. OCENJEVANJE JE PRESTAVLJENO NA 16.5. URA BO ZNANA NAKNADNO. 

Rok za prijave: 17. april 2023. ROK JE PODALJŠAN DO 3.5.2023

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Izdelke prinesete na dan ocenjevanja oziromka na podlagi predhodnega dogovora dan pred ocenjevanjem.

Julkin namaz Bled Local selection© Tomo Jeseničnik

PRIDELKI IN ŽIVILSKI IZDELKI

Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov bo potekalo 24. aprila 2023 med 12:00 in 15.00 v prostorih info centra Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27 4260 Bled. OCENJEVANJE JE PRESTAVLJENO NA 16.5. URA BO ZNANA NAKNADNO. 

Rok za prijave: 17. april 2023. ROK JE PODALJŠAN DO 3.5.2023

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Izdelke prinesete na dan ocenjevanja oziroma na podlagi predhodnega dogovora dan pred ocenjevanjem. 

Restavracija Julijana Bled Local selection 3© Boris Pretnar

JEDI IN PIJAČE

Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način bo potekalo 16. maja 2023.

Rok za prijave: 9. maj 2023.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Koordinator ocenjevanja vam bo naknadno javil uro kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.

2. nivo: Vodena gastronomska doživetja in nastanitvene kapacitete

Bled_cooking_class© Bled Cooking Class

TURISTIČNI PRODUKTI IN VODENA DOŽIVETJA

Izobraževalna delavnica za zainteresirane ponudnike bo potekala 4. maja ob 16. uri v prostorih infocentra Triglavska roža Bled. Potrebna je predhodna prijava. 

Turistični produkti / vodena doživetja, ki bodo pridobili pravico do uporabe znamke morajo izpolnjevati nekatere splošne pogoje:

Ocenjevanje turističnih produktov in vodenih doživetij bo potekalo 25. maja 2023 na terenu.

Rok za prijave: 15. maj 2022.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Delovni list

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila turistični produkt/vodeno doživetje.

Po prejemu izpolnjenih obrazcev in dokumentacije vam bomo sporočili termin individualne konzultacije, ki bo z vsakim od ponudnikov izvedena pred ocenjevanjem na terenu.

Rikli Balance hotel© Boris Pretnar

NASTANITVENE KAPACITETE

Izobraževalna delavnica za zainteresirane ponudnike bo potekala 8. maja ob 16. uri v prostorih infocentra Triglavska roža Bled. Potrebna je predhodna prijava. 

Ponudniki nastanitvenih kapacitet, ki bodo pridobili pravico do uporabe KBZ BLI morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

Ocenjevanje nastanitvenih kapacitet bo potekalo 1. junija 2023 na terenu.

Rok za prijave: 15. maj 2023.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila nastanitveni obrat.

Po prejemu izpolnjenih obrazcev in dokumentacije vam bomo sporočili termin individualne konzultacije, ki bo z vsakim od ponudnikov izvedena pred ocenjevanjem na terenu.

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte mateja.vilman@visitbled.si ali na telefonski številki 045 780 507.

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ Blejski lokalni izbor/Bled Local selection.

 

Bled, 27. marec 2023

                                                                                         

Javni zavod Turizem Bled

Blaž Veber, direktor