Vodenje javnega zavoda Turizem Bled prevzel Blaž Veber

01.03.2023 | Novice

Prvega marca 2023 je vodenje Javnega zavoda Turizem Bled za obdobje naslednjih petih let prevzel Blaž Veber.

Njegov cilj je, da Turizem Bled postane vodilna turistična organizacija v Sloveniji pri upravljanju destinacij. V svoji viziji delovanja in razvoja zavoda od leta 2023 do 2028 je Veber strnil devet točk, ki so po njegovem ključne za trajnostni in konkurenčni razvoj turistične panoge v občini Bled. Med najpomembnejše izzive uvršča dvig kakovosti turistične ponudbe. Poudaril je učinkovito trženje in promocijo, upravljanje turistične infrastrukture, izvajanje informacijske dejavnosti, destinacijski rezervacijski sistem oziroma digitalizacijo, prireditve in sodelovanje na lokalnem in regionalnem nivoju. »Bled mora biti kot številka ena slovenskega turizma vzor v slovenskem prostoru in širše,« je dejal Veber, ki je prepričan, da Bled kot turistična destinacija izkazuje veliko potenciala za prilagoditve globalnim trendom. »Prav pokrajinska raznolikost, ohranjenost naravne in kulturne dediščine ter razmeroma ohranjeno in raznoliko podeželje so priložnosti za nadaljnji razvoj turizma,« je Blaž Veber zapisal v svoji viziji.

Blaz_Veber_direktor_Turizem_Turizem_Bled_2023© Blaž Veber

Blaž Veber, dosedanji direktor Turizma Kranjska Gora, je svet zavoda in občinski svet prepričal s svojo vizijo delovanja in razvoja zavoda. "Veseli me, da je bil izbran soglasno,« je dejal predsednik sveta Zavoda Turizem Bled Uroš Ambrožič, ki ob tem verjame, da bo Veber s svojo strokovnostjo in izkušnjami nadgradil turizem na Bledu in širše.