Nove informacijske table na razglediščih nad Bohinjsko Belo

09.01.2023 | Novice

siroka-pec-bohinjska-bela

Bohinjska Bela je slikovita razložena vas na levem bregu Save Bohinjke med mogočnima planotama Jelovice in Pokljuke. Naselje je pravzaprav sestavljeno vsaj iz treh delov, ki jih imenujemo Spodnja vas, Zgornja vas in Podklanec. Skozi Bohinjsko Belo že vse od leta 1906 poteka znamenita Bohinjska železniška proga, ki povezuje Jesenice z Bohinjem, Baško grapo, Goriško in vodi vse do Trsta.

Vas je stisnjena pod strme bregove in skalne pregrade ob vznožju pobočij, ki se vzpenjajo proti Pokljuki. Tik nad vasjo je nekaj razgledišč na katere vodijo sprehajalne poti.

Mlina peč je razgledna skalna vzpetina nad Spodnjo vasjo na Bohinjski Beli. Na severu Mlino peč zamejuje Bohinjska železniška proga, na vzhodu pa hudourni potok Belca. Beseda peč pomeni skalno gmoto, ki štrli iz z gozdom porasle pokrajine. Ime Mlina peč je dobila po Amerikančevem mlinu ob vznožju peči. Voda za mlin je bila speljana po lesenem žlebu, »račah«, po pobočju iz potoka Belca.

Iglica je skalna stena, ki se dviga nad Bohinjsko Belo nad delom, imenovanim Zgornja vas. Skalovje Iglice s stenami v obliki igle je pravi raj za plezalce, saj nudi plezalne smeri vseh zahtevnosti. Skozi tesen, ki prepolavlja steno Iglice, pada slap potoka Suha, ki v sušnem obdobju presahne. Skozi drugo tesen je speljana zavarovana pot s stopnicami.

Široka peč je, kar pove že ime, široka skalna stena v pobočju Pokljuke. Njena prepadna stena je bila včasih tudi plezališče in vojaški poligon.

Z vseh treh točk se nam kažejo čudoviti razgledi na Bohinjsko Belo, Jelovico, blejske griče osamelce in Karavanke. V okviru urejanja infrastrukture na pohodniških poteh na Bledu in okolici je turizem Bled na Mlini peči, Iglici in Široki peči v pozni jeseni postavil tri nove tipske informacijske table, ki pohodniku obogatijo doživetje na obronkih Bohinjske Bele.

mag. Martin Šolar