Gorenjsko kolesarsko omrežje označeno tudi na terenu

24.11.2022 | Novice

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in BSC, regionalna razvojna agencija, v sodelovanju z gorenjskimi občinami že nekaj let razvijata produkt Gorenjsko kolesarsko omrežje. Gre za  skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na območju Gorenjske in nekaterih sosednjih občin. Pri določitvi tras so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje (usmerjevalne in info table), projekt pa se ukvarja tudi z digitalnim prikazom obstoječe kolesarske infrastrukture ter evidentiranju črnih točk oziroma odsekov na omrežju. Slednje z namenom, da se tem lokacijam pri načrtovanju investicij nameni posebno pozornost, se jih prioritetno odpravi in kolesarjem zagotovi varno pot. Gorenjska regija bo na tem področju opravila pionirsko delo, saj je prva v državi, ki se je vzpostavitve omrežja lotila na tako sistematičen način.

V prihajajočih dneh se na trasi GKO nameščajo usmerjevalne table. Preko Bleda potekajo tri trase, to so G2, LG2 in LG6. LG2 poteka od Most preko Brega, Piškovce in Zasipa naprej v Zgornje Gorje, LG6 od Radovljice preko Lancovega ob Savi Bohinjki do priključka na regionalno cesto proti Bohinju pri Mačkovcu, G2 pa od Lesc po Betinovem klancu do mešane površine za pešce in kolesarje ob severni razbremenilni cesti naprej do Zake po regionalni cesti proti Bohinju.

gko-bled

Na Občini se zavedamo, da so nekateri odseki za kolesarja nevarni, zato v nadaljevanju pristopamo k ureditvi »črnih točk«. Dela na kolesarski povezavi Bled – Bohinj se izvajajo in bodo zaključena v letu 2024. Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev odseka od bodočega krožišča v Betinu do prehoda za pešce pri Infosredišču Triglavska roža Bled in projektna dokumentacija za ureditev mešane površine za pešce in kolesarje med Zgornjo vasjo in Podklancem na Bohinjski Beli. Obenem smo pristopili k izdelavi Strategije upravljanja prometnih tokov po izgradnji južne razbremenilne ceste na Bledu, ko bomo s preusmeritvijo tranzitnega prometa proti Bohinju na južno razbremenilno cesto Ljubljansko cesto in Cesto svobode do Pristave lahko preuredili na način, ki bo prijazen pešcem in kolesarjem. Po fazi analize stanja bomo izvajali ankete in javne razprave v okviru katerih želimo od občanov izvedeti, kakšne ureditve prometa bi si na območju južne obale Blejskega jezera z režimi na Koritenski, Ribenski, Cankarjevi in Mlinski cesti želelo tamkajšnje prebivalstvo.

Občina Bled