Popolna zapora dela jezera, 1. in 2.10.2022

26.09.2022 | Novice

Občina Bled obvešča vse fizične in pravne osebe, da bo v soboto, 1. 10. 2022, med 8:00 in 18:00 uro in nedeljo, 2. 10. 2022, med 8:00 in 16:00 uro zaradi izvedbe 32. državnega prvenstva v veslanju Bled 2022, ki ga organizira Veslaška zveze Slovenije, Župančičeva cesta 9, 4260 Bled, izvedena popolna zapora dela jezera. Zapora bo izvedena v območju trase veslaške proge (od starta pod hotelom Park do cilja v Veliki Zaki) in koridorjev ob njej za dostopanje in izstopanje na progo – celotno območje med veslaško progo in S oziroma SZ obalo.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo dovoljena o prepovedi plovbe na območju trase veslaške proge in koridorjev ob njej, ker drugače ni mogoče izvesti prireditve, ne da bi bila ogrožena varnost plovbe.

Skica območja zapore:

skica-obmocja-zapore© Občina Bled