Obvestilo o nujnih delih na območju Hom – Podhom – Vintgar

20.09.2022 | Novice

obmocje-izvajanja-del

Občina Bled vse obiskovalce turistične poti na območju Hom – Podhom - Vintgar obvešča, da bodo na tem območju v času od  21. 9. 2022, potekala nujna dela – sanitarna sečnja gozda na parceli št. 315/1 k.o. Podhom.

Dela naj bi bila predvidoma zaključena v 30 dneh (odvisno od vremenskih razmer).

Obiskovalci naj poti v času izvedbe del ne uporabljajo, oziroma naj postopajo z veliko previdnostjo.

Zaradi samega naklona terena in izvedbe del bo namreč v dneh, ko se bodo izvajala dela, obstajala povečana nevarnost padajočega kamenja ter dreves.

Povečana nevarnost bo obstajala tako v območju izvedbe del kot tudi na stezi, ki vodi od cerkve sv. Katarine do Vršč.

Izvajalec del bo sicer območje, kjer bodo potekala dela, ustrezno označil.