Obvestilo o izvajanju državnega monitoringa rib na območju Blejskega jezera

13.09.2022 | Novice

10643_1663044839_monitoringrib

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) bo v okviru projektne naloge Monitoring rib kot element ekološkega stanja voda ter vzorčenje rib za analizo prednostnih snovi v organizmih v letu 2022 za naročnika Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ZZRS v času od vključno 19. 9. do 23. 9. 2022 izvajal monitoring rib izvajal vzorčenje rib na območju Blejskega jezera. Monitoring rib se bo izvajal z dvema metodama vzorčenja, in sicer s pridnenimi in pelagičnimi zabodnimi mrežami (postavljanje s čolna) ter z elektoribolovom s čolna.

Posamezna mreža je dolga 30 m; mreže bodo v vodi 12 ur preko noči; polaganje mrež se bo vršilo zvečer, dvigovanje pa naslednje jutro. Za vzorčenje bo uporabljenih 40 mrež.

Občane in obiskovalce naprošamo, da se lokacijam mrež ter plovilom ZZRS v času monitoringa ne približujejo, saj bi s tem ogrozili izvajanje monitoringa in se po nepotrebnem izpostavljali nevarnosti, ki jih lahko povzročita elektroribolov ter potopljene mreže.

Lokacije mrež bodo podobne lokacijam, na katerih so bile mreže postavljene že leta 2018.