Poleti pričakujemo povečanje prometa na Zgornjem Gorenjskem

18.05.2022 | Novice

Glede na obisk med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki in napovedi hotelirjev za poletje bodo turistična središča na Zgornjem Gorenjskem letos dobro obiskana. To pa seveda pomeni tudi večji pritisk prometa na infrastrukturo najbolj obremenjenih občin. Na zadnjem koordinacijskem srečanju so župani Zgornje Gorenjske izpostavili nekaj najbolj  obremenjenih točk, dodatne izzive predstavljajo tudi infrastrukturni projekti, kot so gradnja drugega predora Karavanke in dela v občini Gorje.

Župana občin Bled in Bohinj sta poudarila, da Bled in Bohinj nujno potrebujeta tako južno razbremenilno cesto kot tudi kolesarsko povezavo, obe destinaciji pa se srečujeta tudi z izjemno povečanim mirujočim prometom tako na Pokljuki kot v dolini.

Župani so podprli idejo o velikem parkirišču v Lescah, od koder bi destinacije Zgornje Gorenjske povezoval javni promet.

Kranjska Gora se srečuje s težavami zaradi karavanškega predora in ceste čez Vršič, promet v Vrata je velik izziv za Ministrstvo za okolje in prostor.

V Gorjah po besedah župana Petra Torkarja zelo intenzivno poteka rekonstrukcije državne ceste Bled – Gorje – Kočna – Jesenice, zaključena naj bi bila do konca junija.  

V občini Žirovnica je velika skrb pot čez Breg preko Piškovce. Dopolnjena signalizacija bo pojasnila, da je promet dovoljen samo za občane Bleda in Žirovnice. Pripravljajo se na omejitev prometa proti Valvazorju in Zelenici. Urejajo se parkirišča, ki pa ne bodo več brezplačna.

Na DARSU so že zaznali povečanje prometa glede na leto 2019, prometni koledar za letošnje leto zaznava velik problem predvsem v avgustu, ko se kolonam ne bo mogoče izogniti.

Župani so tako sprejeli sklepe, naj DARS večji poudarek nameni informiranju uporabnikov cest, prav tako pa pričakujejo zagotovilo, da na državnih cestah poleti na Gorenjskem ne bo večjih obnovitvenih del.  Policijske postaje, medobčinski inšpektorati in redarstva ter lokalne skupnosti se zavežejo, da bodo storile vse za večjo pretočnost prometa.

Ob tem povejmo, da Skupnost Julijske Alpe, destinacijske turistične organizacije, občine in TNP ter drugi deležniki pripravljajo skupen projekt spodbujanja uporabe javnega prometa s tem, da bodo poleti dodali nove avtobusne povezave, stekla bo tudi skupna promocijska akcija.

Vir: MojaObčina.si