Bledu in Gorjam prvi mednarodni certifikat Zero Waste Certified City

12.04.2022 | Novice

Občini Bled in Gorje sta prejemnici prvega mednarodnega certifikata »zero waste občina«. Pridobili sta ga na podlagi ocene organizacije Mission Zero Academy, ki je revidirala uspešnost izvajanja ukrepov, kot jih zahteva projekt, ki ga v Sloveniji vodijo Ekologi brez meja. Evropski certifikat je namenjen spodbujanju in pospeševanju prehoda evropskih mest na zero waste in izvajanju krožnega gospodarstva na lokalni ravni. Občina Bled, javno podjetje Infrastruktura Bled in javni zavod Turizem Bled si na vseh področjih prizadevajo, da bi, kar se le da, sledili usmeritvam projekta. 

Za Turizem Bled to pomeni promocija trajnostnega razvoja turizma, uvajanje zero waste koncepta v prireditve in dogajanja ter sprotno informiranje domačinov, zaposlenih v turizmu in gostov o ravnanju z odpadki na Bledu (https://www.bled.si/sl/navdih/zeleni-bled/).

Več informacij >

zero-waste-slovenia