Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled

15.03.2022 | Razpisi

Bled Local selection zajtrk© Boris Pretnar

Razpis za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bled Local selection.pdf

 

Turizem Bled objavlja

RAZPIS

za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled – Blejski lokalni izbor/Bled Local selection

S kolektivno blagovno znamko želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter gastronomskih posebnosti (jedi in pijač postreženih na gostinski način) in njihovih ponudnikov na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ BLS. Na drugem nivoju sistema certificiranja ponudbe pod znamko Blejski lokalni izbor spodbujamo povezovanje med ponudniki in razvoj avtentičnih produktov in doživetij ter trajnostnih praks nastanitvenih kapacitet.

KBZ Bled Local selection se uporablja za označevanje kakovosti:

na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bled Local selection.

* Območje podeljevanja pravice: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič, Žirovnica oz. Slovenija, če Turizem Bled povabi ponudnika in Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ BLS oceni, da je produkt primeren.

** Območje podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bled Local selection sta občini Bled in Gorje.

BLED certifikat za WEB 2020_03_31

 

Termini ocenjevanj v letu 2022

 

1. nivo: Rokodelski izdelki, prehranski izdelki, jedi in pijače

 

Izobraževalna delavnica za zainteresirane ponudnike bo potekala 25. marca od 10:00 do 12:00 na daljavo. Potrebna je predhodna prijava, naknadno pa vam bomo posredovali Zoom povezavo. 

Posnetek delavnice za ponudnike RI, PŽI, JP: https://www.youtube.com/watch?v=EEU9bKz76fw

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bled Local selection se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:


Ptice lokalnega okolja 2 Bled Local selection© Tomo Jeseničnik

ROKODELSKI IZDELKI IN IZDELKI UNIKATNEGA IN INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA

Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja bo potekalo 22. aprila 2022 med 12:00 in 14:00 v prostorih Rikli Balance Hotela, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled.

Rok za prijave: 15. april 2022.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Izdelke prinesete v ocenjevanje 22. aprila 2022 med 10:00 in 11:00 v prostore Rikli Balance Hotela, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled.


Krhljev namig Bled Local selection© Tomo Jeseničnik

PRIDELKI IN ŽIVILSKI IZDELKI

Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov bo potekalo 22. aprila 2022 med 14:00 in 16.00 v prostorih Rikli Balance Hotela, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled.

Rok za prijave: 15. april 2022.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Izdelke prinesete v ocenjevanje 22. aprila 2022 med 10:00 in 11:00 v prostore Rikli Balance Hotela, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled.


Gorenjske mesnine in lokalni siri Bled Local selection© Boris Pretnar

JEDI IN PIJAČE, POSTREŽENE NA GOSTINSKI NAČIN

Ocenjevanje jedi in pijač, postreženih na gostinski način bo potekalo 7. junija 2022.

Rok za prijave: 10. maj 2022.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Koordinator ocenjevanja vam bo naknadno javil uro, kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.


 

2. nivo: vodena gastronomska doživetja in nastanitvene kapacitete

Vrt-Okusov-Boris-Pretnar© Boris Pretnar

TURISTIČNI PRODUKTI IN VODENA DOŽIVETJA

Turistični produkti/vodena doživetja, ki bodo pridobili pravico do uporabe znamke, morajo izpolnjevati nekatere splošne pogoje:

Posnetek delavnice za ponudnike VD/TP: https://youtu.be/5IOmvyYI0NA

Ocenjevanje turističnih produktov in vodenih doživetij bo potekalo 9. junija 2022 na terenu.

Rok za prijave: 10. maj 2022.

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila turistični produkt/vodeno doživetje.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Delovni list

Po prejemu izpolnjenih obrazcev in dokumentacije vam bomo sporočili termin individualne konzultacije, ki bo z vsakim od ponudnikov izvedena pred ocenjevanjem na terenu.


Rikli-Balance-Hotel-Bled-prireditev-MBozic© M. Božič

NASTANITVENE KAPACITETE

Ponudniki nastanitvenih kapacitet, ki bodo pridobili pravico do uporabe KBZ BLI, morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

Posnetek delavnice za ponudnike NK: https://www.youtube.com/watch?v=RUkW-z8OSZE

Izobraževalna delavnica za ponudnike nastanitvenih kapacitet bo potekala 11. aprila med 10. in 12. uro na daljavo. Potrebna je predhodna prijava.

Ocenjevanje nastanitvenih kapacitet bo potekalo 3. junija 2022 na terenu.

Rok za prijave: 10. maj 2022.

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila nastanitveni obrat.

Obrazci:

Vloga

Prijavnica

Po prejemu izpolnjenih obrazcev in dokumentacije vam bomo sporočili termin individualne konzultacije, ki bo z vsakim od ponudnikov izvedena pred ocenjevanjem na terenu.

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte ali na telefonski številki 045 780 507.

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ Bled Local selection.

 

Bled, 15. marec 2022                                               

                                          

Javni zavod Turizem Bled

Romana Purkart, vršilka dolžnosti direktorja