Vabilo pri pripravi nove strategije slovenskega turizma

18.02.2022 | Novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in izvajalci vas vabijo k sodelovanju v obliki spletnega vprašalnika, hkrati pa vzporedno poteka obsežno terensko usklajevanje.

S to anketo želijo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in izvajalci med vsemi deležniki slovenskega turizma ugotavljati in preizkušati strinjanje in podporo širše turistične javnosti razvojnim usmeritvam in predlaganemu razvojnemu modelu slovenskega turizma v prihodnjem strateškem obdobju. Vprašalnik je pripravljen na način, da v njem opredelite stopnjo strinjanja s predlaganimi usmeritvami in predlogi ukrepov, hkrati pa je vedno odprta možnost, da dodate dodatne predloge in podate konkretno oblikovane predloge.

Anketa bo odprta 14 dni, do vključno petka, 4. marca 2022. Do nje dostopate s klikom na povezavo.