Turistična in promocijska taksa za poslovne goste – pojasnilo MGRT

11.02.2022 | Novice

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj klicev sobodajalcev, ki so želeli vedeti ali je potrebno osebe, ki bodo najele apartma za poslovni namen – B2B, prijaviti v sistem AJPES in jim zaračunati turistično takso. Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da so plačila turistične takse oproščene osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni. Kljub vsemu pa je potrebno takšnega delavca prijaviti v sistem AJPES in šele po preteku 30 dni izbrati šifro, ki je predvidena za tovrstno oprostitev plačila turistične takse. Prvih 30 dni delavec oz. delodajalec turistično takso plača.V zvezi z zgoraj navedenim je Skupnost občin Slovenije v izogib napačnim interpretacijam za pojasnilo zaprosila MGRT.

Povezava do vsebine: https://skupnostobcin.si/2021/03/turisticna-in-promocijska-taksa-pojasnilo-mgrt/.

Povezava do Ključnih vsebinskih pojasnil na strani Ajpes/eTurizem: https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf

Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti so bila tudi objavljena na spletni strani Občine Bled (datum 4.1.2019).

Občina Bled