Po številu nočitev se Bled približuje letu 2019

19.08.2021 | Novice

V juliju letos so na Bledu zabeležili 131.608 nočitev, kar je 63 % od števila nočitev, realiziranih julija 2019 (207.424) in za 27 % več kot julija lani (103.058).  

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so bili vsaj trije hoteli na Bledu ves letošnji julij zaprti.

Največ nočitev so ustvarili Nemci, skoraj 25.000, na drugem mestu so Slovenci s skoraj 20.000 nočitvami, na tretjem Čehi, sledijo Madžari, Nizozemci in Belgijci.

Po predvidevanjih bo avgust še boljši kot je bil julij.

Številke se pokrivajo z oglaševalskimi kampanjami Turizma Bled, predvsem digitalnimi, ki so jih pomladi in v začetku poletja izvajali na slovenskem in tujih trgih. Na slovenskem trgu je poleg digitalnih kampanj tri tedne tekla tudi kampanja na Televiziji Slovenija. Na tujih trgih so digitalne kampanje potekale izrazito usmerjeno v točno določen segment gostov, kar se je glede na današnje podatke izkazalo kot pravilna usmeritev.