Zapora ceste skozi Veliko Zako

30.06.2021 | Novice

Eden izmed novih ukrepov umika prometa iz jezerske sklede je tudi zapora ceste skozi Veliko Zako. Cesta bo zaprta od Pristave do železniške postaje, in sicer na podlagi Prometne študije Zaka, ki jo je izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. v letu 2020. Na mestu zapore bosta prisotna varnostnika, ki bosta skozi zaporo spuščala goste z rezervacijami. Cesta bo predvidoma zaprta med 10:00 in 19:00 uro, ponoči in v zgodnjih jutranjih urah pa bo odprta.

Stanovalci območja med Veliko Zako in železniško postajo se za dovolilnice za prehod območja lahko zglasijo v sprejemni pisarni občine Bled, in sicer s potrdilom o lastništvu oz. prebivališču ter prometnim dovoljenjem.

Občani Bohinjske Bele, ki potrebujejo dovolilnico za prehod območja, se lahko zglasijo v sprejemni pisarni občine Bled s potrdilom o prebivališču in prometnim dovoljenjem.

Prepoved prometa ne velja za:

Občina Bled