Novosti na Juliana Trail – nove štiri etape do Brd in možnost zbiranja žigov na poti

09.06.2021 | Novice

Skupnost Julijskih Alp to leto vabi na daljinsko pohodniško pot Juliano Trail z dodanimi štirimi etapami do Brd in žigom na vsaki etapi. Pohodniki bodo žige, ki polno zbrani prinašajo tudi priznanje in nagrado, lahko zbirali v dnevniku žigov. Le ta je novi dodatek ponatisa vodnika po Juliani Trail, ki je ob dnevniku žigov bogatejši tudi za opise dodatnih štirih etap.

Juliana Trail Etapa 4 Begunje© Mitja Sodja, Julijske Alpe

 

Spomnimo …

 

Ob vse bolj množičnem obisku, ki smo ga deležne tudi destinacije v Julijskih Alpah, se večkrat vprašamo, kje je tista zgornja meja vzdržnosti, koliko obiskovalcev kraj še lahko prenese in predvsem, kako bomo ohranili naše okolje, da bodo lahko tudi prihodnje generacije živele od turizma, in še bolj pomembno, da bomo to okolje ohranili za lokalno prebivalstvo in da le to ne bo suženj prekomernega obiska.

Predvsem na področju prometa smo v času, ko je ukrepanje nujno, že zdaj pa je čas za mehke ukrepe in čas, ko se gola promocija umika pomembnejšim nalogam krovnih lokalnih turističnih organizacij. Te se danes ukvarjamo predvsem z upravljanjem turistične destinacije na način, ki omogoča na eni strani kvalitetno doživljanje kraja obiskovalcem in po drugi strani izboljšanje življenja lokalnega prebivalstva. Promocija pa temelji na skrbno pripravljeni strategiji, ki definira, kdo in kakšni so gostje, ki jih vabimo v naše kraje.

Vse bolj se tako v strategijah in konkretnih nalogah turističnih organizacij ukvarjamo s kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva in vzporedno s tem kvaliteto doživetja obiskovalca. Tako pri komunikaciji kot tudi snovanju novih turističnih produktov pa je pomembno vprašanje, kaj želimo s tem doseči in kakšna je naša vizija.

Sodelovanje občin znotraj Julijskih Alp ima dolgo zgodovino. Eden pomembnih korakov k uresničevanju skupnih ciljev je bil leta 2015 sprejet Razvojni načrt UNESCO MAB območja Julijske Alpe kot turistične destinacije, ki so ga skupaj z Javnim zavodom Triglavski narodni park sprejele turistične organizacije območij v Julijskih Alpah, kjer so skupno poslanstvo definirali z naslednjimi besedami:

»Povezali smo se, da delamo skupaj na razvoju turistične ponudbe biosfernega območja Julijske Alpe in ga razvijamo kot najbolj trajnostno in prvovrstno turistično destinacijo v Sloveniji. Skupaj dosegamo večjo prepoznavnost in konkurenčnost območja kot turistične destinacije in se skozi trajnostni razvojni model uspešno spopadamo z uravnoteženjem ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot ter razvojem turizma.«

Juliana Trail je eden takih skupnih produktov, ki po eni strani povezuje destinacije v Julijskih Alpah in po drugi v praksi uveljavlja načela, na katerih želimo graditi našo turistično ponudbo.

Nahajamo se v negotovih časih, ki za turistično panogo gotovo niso rožnati. Številne omejitve na račun epidemije koronavirusa nas hitro lahko zavedejo in ob prizadevanjih za rešitev turističnega gospodarstva bi prav lahko hitro skrenili iz poti, ki smo jo zasnovali na podlagi izkušenj in tehtnega premisleka. Juliana Trail tudi z dodatki sledi viziji trajnostnega razvoja destinacij kot tudi samega doživljanja okolja naravne in kulturne dediščine. Kljub vsem posledicam koronavirusa, ki jih bomo v turizmu še dolgo čutili, vztrajamo in gostom želimo ponuditi najboljše kar okolje ponuja na eni strani in lokalnemu prebivalstvu priložnost za razvoj, ustvarjanje in širitev svoje ponudbe na drugi.

Od otvoritve v letu 2019 so pot prehodili številni pohodniki, doživela je tudi dobre odzive doma in po svetu, kar nam znova in znova potrjuje, da smo na pravi poti.

 

Pohodniška pot JULIANA TRAIL dobila nove štiri etape

F002131-6_goriska_brda_orig_jpg-photo-m© Arhiv ZTKMŠ Brda, www.slovenia.info

JULIANA TRAIL je skupni produkt Julijskih Alp. Gre za 270 kilometrov dolgo pohodniško pot, ki skozi 16 etap obkroži Julijske Alpe. Ob tem kot novost ponuja še štiri dodatne etape, ki alpskemu krogu dodajo rahel pridih mediterana. Je pot, ki ne rine v zaščiten, občutljiv, predvsem pa v zadnjih letih močno oblegano visokogorje. V pozni pomladi, ko v visokogorju še poležava sneg, nas ob Juliani pričakuje brstenje drevja, pisani cvetoči travniki, visoke živahne vode in izjemni razgledi. Skupaj z etapami do Brd pohodnik premaga v skupno 20 etapah 330 kilometrov poti. Prav te dodatne etape, ki pohodnika vodijo do slikovite vinske pokrajine Goriških Brd tudi v poti dokazujejo neločljivo povezanost Julijskih Alp z Jadranskim morjem.

O razlogih za dodatne etape je koordinator skupnosti Julijskih Alp Klemen Langus povedal:

»Najprej zato, ker sta Brda in Kanal partnerski občini skupnosti Julijskih Alp. Že v sami zasnovi Juliane Trail smo pred leti sklenili, da bomo osnovnemu krogu dodajali dodatne poti, ki bodo osnovni krog še obogatile. Juliana Trail je krožna pot okoli Julijskih Alp, dolga 270 kilometrov in ima 16 etap. S tem prvim odsekom proti Brdom Juliana dobiva dodatne krake, oziroma neke vrste pristopne poti do Juliane Trail. Gotovo to tudi ne bo edina, gotovo bodo v prihodnjih letih nastali še dodatni tovrstni kraki, ki bodo seveda podpirali samo vsebino osnovne zasnove poti in bodo kot taki morali izpolnjevati tudi določene kriterije.«

 

24 žigov na poti

Juliana trail zig© Lili Ošterbenk Janša

Povod za odločitev, da po etapah Juliane trail postavimo žige je izjemen obisk v lanskem letu in močno zaznano povpraševanje po zbiranju žigov, ki so često del tovrstnih doživetij. Po celotni poti je tako moč nabrati 24 žigov, praviloma enega na etapo, ponekod tudi dva. Na terenu so lokacije žigov označene s posebno tablico pri žigu. Le te pohodniki lahko zbirajo v dnevniku žigov, ki je del ponatisa vodnika.

Kdor bo zbral žige in dnevnik z žigi poslal na booking center v Bovec, bo dobil priložnostno diplomo in nagrado. Vodnik je na voljo na 25 prodajnih mestih, večinoma po Turistično informativnih centrih.

Koordinator skupnosti julijskih Alp Klemen Langus:

»Pot je izjemno priljubljena, kar me zelo veseli, tudi med domačimi gosti. V skupini, ki se je oblikovala na Facebooku in ima že preko 5.000 članov in tudi po številnih pogovorih z uporabniki, je bila večkrat izražena želja po možnosti zbiranja žigov. Kaže, da imamo Slovenci to nekako v krvi in zato smo se tudi odločili, da omogočimo zbiranje žigov. Za prehojenih 16 etap z vsemi zbranimi žigi pohodnik dobi tudi simbolično nagrado

 

Obogatitev vodnika po Juliani Trail

Elektronski vodnik

Pohodnike po pohodniški poti spremlja in vodi elektronski vodnik na spletni platformi OutdoorActive, kjer so na voljo natančni opisi in navodila za posamezne etape. Na voljo je tudi posebna aplikacija. Naložiti jo je možno na povezavi:

https://julian-alps.com/sl/p/mobilna-aplikacija-juliana-trail/54538353/

oziroma preko platform za aplikacije Google Play in App Store.

 

Tiskani vodnik

Juliana trail vodnik© Julijske Alpe

Nastal je tudi ponatis vodnika, ki po novem vključuje opise dodatnih štirih etap in dnevnik za zbiranje žigov.

 

 

----------------------

Informacije so zbrane na spletni strani: https://julian-alps.com/sl/

 

Skupnost Julijskih Alp