Digitalizacija kulturne dediščine

28.01.2021 | Novice

spomenik - prej  

 

Turizem Bled se je uspešno prijavil na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo  »Preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije covid-19«.   

S projektom Digitalizacija kulturne dediščine z delovnim naslovom »DIGIRIKLI BLED 2020/2021« ustvarjamo nova, edinstvena doživetja na inovativen način, z uporabo sodobnih digitalnih orodij.  Projekt predstavlja začetek sistematičnega pristopa k razvoju in oblikovanju novih unikatnih doživetij z digitalnim inoviranjem kulturne dediščine. Osrednja tema je Arnold Rikli, začetnik zdraviliškega turizma na Bledu.   

V okviru tega projekta digitaliziramo prve tri enote kulturne dediščine, povezane z Arnoldom Riklijem, na tej podlagi pripravljamo nov integralni turistični proizvod »Po poteh Arnolda Riklija«. Te so:   

• Riklijevo zdravilišče;
• spomenik Arnoldu Rikliju na Straži;
• vremenska hišica s spominsko ploščo Arnoldu Rikliju v Zdraviliškem parku na Bledu.  

Naš cilj je, da v okviru projekta razvijemo celovit produktni koncept dediščine Arnolda Riklija, ki bo predstavljal podlago za razvoj edinstvenih, zelenih, butičnih doživetij, prilagojenih željam in interesom glavnih ciljnih skupin gostov, pod skupnim imenom »Po poteh Arnolda Riklija«. V okviru tega projekta bomo pripravili idejno zasnovo in na njeni podlagi pripravili doživetja, ki bodo vsi vključevali tudi prve tri digitalizirane enote kulturne dediščine.