Aktivnosti Turizma Bled na slovenskem in bližnjih tujih trgih

20.04.2021 | Novice

virtualna-predstavitev-Bleda

Turizem Bled je tudi v času zaprtja turističnih kapacitet in meja dejaven tako na slovenskem kot na bližnjih tujih trgih.

Konec marca smo gostili prvo letošnjo študijsko turo slovenskih novinarjev na temo doživetij in namestitev z vključeno kulinariko v naravi.

Že od jeseni aktivno sodelujemo tudi na mednarodnih spletnih srečanjih in dogodkih, predvsem v bližnjih destinacijah, os koder tudi pričakujemo prve tuje goste.

V aprilu smo sodelovali na zelo obiskani virtualni turistični borzi namenjeni organizatorjem potovanj in turističnim agentom iz nemško govorečih dežel, t.i. DACH (Nemčija, Avstrija, Švica).

Z več kot 140 udeleženimi poslovnimi partnerji z nemško govorečih ključnih trgov slovenskega turizma smo se v virtualnem okolju srečali predstavniki 33 slovenskih turističnih ponudnikov in destinacij, med njimi tudi Turizem Bled in nekaj drugih turističnih deležnikov z Bleda. Virtualna srečanja omogočajo vzpostavitev novih poslovnih stikov in negovanje obstoječih tudi v obdobju, ko zaradi epidemije dogodki v živo niso možni. Zainteresirani javnosti smo med drugim sporočili, da smo ob zagotavljanju trajnostnih, atraktivnih in varnih doživetij, pripravljeni sprejeti njihove goste takoj, ko bo to možno.

Nekaj dni kasneje pa se je na sodobni platformi za virtualna srečanja Virbela odvijala zelo zanimiva turistična borza za italijansko poslovno javnost. Za našo destinacijo je vladalo veliko zanimanje, potencialni gostje komaj čakajo, da se epidemija toliko umiri, da bo možno prehajanje državnih mej ter s tem vsaj krajše počitnice v soseščini.

V naslednjih tednih sledijo še drugi podobni on line in virtualni dogodki, kjer bomo predstavili našo izjemno destinacijo in njene bogate možnosti tako za počitnice in prostočasne dejavnosti kot tudi za poslovni segment gostov.