Varovala na Ribenski gori

22.03.2021 | Novice

Ribenska gora je najjužnejši  osamelec med griči, ki obdajajo kotlino Blejskega jezera. S strmim pobočjem, ki se dviga z naplavne terase Save Bohinjka vse do vršnega grebena, zamejuje ravnico jugovzhodno od Bleda, ki jo sestavljajo Dindolska Jarška, Selska in Ribenska polja. Ribenska gora kot ozko strmo sleme poteka vzporedno s Savo Bohinjko, vzhodno pod goro je naselje, nekoč vas Ribno, ki gori daje ime.

Ribenska gora daje zavetje priljubljenemu športno- rekreacijskemu območju Pod goro. Z Oddiha pri Hotelu Ribno vodi okoli Ribenske gore krožna pot, na sam vršni greben in na vrh pa se lahko povzpnemo po stezi čez južna pobočja ali po strmem z gozdom poraslim vzhodnem slemenu. Ribenska gora je visoka 587 m in nudi izjemne razglede na vse strani. Julijske Alpe s Triglavom, Blejski grad, Karavanke in Jelovica nad Savo Bohinjko so kot na dlani.

Poti na Ribensko goro so v mreži blejskih pohodniških poti. Na Turizmu Bled smo se v letošnjem letu odločili, da se po lanskoletni izvedbi varoval na Straži, Osojnici in Ojstrici pristopi k varnejši ureditvi poti tudi na Ribenski gori. Pristop na vršni greben in zaključni grebenski vzpon sta namreč zahtevna, steza je ozka, mestoma prepadna. Tudi na razglednem vrhu ni prav veliko prostora. K sodelovanju smo ponovno povabili izkušene in vešče markaciste s Planinskega društva Jesenice, ki so v lepih marčevskih dneh izjemno kvalitetno in lepo zavarovali pot na vrh Ribenske gore. Tako ima Bled že pred začetkom sezone na pohodniških poteh novo, potrebno in tudi atraktivno ureditev varoval, ki nudijo obiskovalcem Ribenske gore varno doživetje prelepe krajine blejskega kota.

Nadaljevanje del na poti na Malo Osojnico

Kljub lanskoletnemu popravilu poti na Malo Osojnico se je izkazalo, da so zaradi velikega števila obiskovalcev  in erozije ter varnostnih razlogov potrebna dodatna dela. Na pobudo Turističnega društva Bled, ki je dela tudi financiralo, so tudi na Mali Osojnici jeseniški markacisti namestili dodatne jeklenice in na strmem skalnatem odseku uredili širšo pohodno površino ter namestili bočne opore.

Martin Šolar