Napoved razpisov MGRT v letu 2021

20.01.2021 | Novice

Na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo so objavljene napovedi razpisov, ki jih bo v letošnjem letu izvedlo ministrstvo ali ena izmed izvajalskih organizacij. V nadaljevanju posredujemo informacije glede treh razpisov:

 

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

 

Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

 

Informacije o vseh razpisih so objavljene na povezavi.