Turistično gospodarstvo predlaga nove ukrepe za pomoč panogi

12.01.2021 | Novice

Turizem je ena tistih gospodarskih panog, ki je v času epidemije zelo prizadeta. Pomladna in jesensko-zimska popolna ustavitev panoge ima in bo še imela hude posledice.

Po neuradnih podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo na dan 8.1.2021 v Sloveniji registrirano brezposelnih 89.690 ljudi.

Uradni podatki so na voljo za december 2020, ko vidimo, da je bila v območni enoti Kranj letna stopnja rasti 25,4 %. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je brez dela v gostinstvu in turizmu ostalo okoli 10.000 ljudi, v panogi pa ocenjujejo, da je številka še enkrat večja. (Delavci za določen čas, študenti,…).

Nov klic na pomoč

Povezana turistična združenja, tudi skupnost Julijske Alpe ter Turistično gospodarska zbornica so na vlado poslali predlog naslednjih ukrepov:

  1. Sprejetje interventnega zakona o turizmu,
  2. Podaljšanje ukrepa sofinanciranja čakanja na delo do 31.3.2021 s 100 % financiranjem nadomestila plač, ki ne presega višine povprečne plače v Republiki Sloveniji. Delodajalec je oproščen plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače. Prispevke za vsa socialna zavarovanja v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija. Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako delodajalca kot zavarovanca. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija (tudi bruto 2),
  3. Sprememba ukrepa sofinanciranja fiksnih stroškov poslovanja po pogojih PKP7 (velja do 31.3.2021, z možnostjo podaljšanja do 30.6.2021) – odprava omejitev pri pridobitvi pomoči (1.000 € oz. 2.000 € na zaposlenega) in razširitev obdobja upravičenosti pomoči na obdobje 1.1. – 31.3.2021,
  4. Izenačitev osnove sofinanciranja skrajšanega delovnega časa z osnovo za sofinanciranje ukrepa sofinanciranja čakanja na delo po PKP6, torej naj bo osnova povprečna plača,
  5. Za velika podjetja (kot to omogoča točka 3.10. – 43.b Začasnega okvira za državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19), ki jim je bila že odobrena maksimalna višina 3.000.000,00 EUR iz naslova pomoči v  obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, lahko znaša višina delnega povračila izplačanih nadomestil plače iz 71. člena ZZUOOP s strani RS Slovenije 80% mesečne bruto plače delavca, vključno s prispevki delodajalca za socialno varnosti (kot to določa točka 3.10. – 43.d Začasnega okvira za državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID – 19),(Predlog dopolnitve 73. člena ZZUOOP, kot je bil spremenjen s 23. členom ZIUOPDVE (PKP 6))
  6. Povečanje marketinških sredstev Slovenske turistične organizacije za 10 milijonov EUR,
  7. Izdaja novih turističnih bonov za leto 2021, z možnostjo unovčevanja v vseh segmentih turizma,
  8. Najmanj eno letni odlog plačila kreditnih obveznosti, ki zapadejo do 31.12.2021. Moratorij velja za vse kreditne pogodbe (tudi za obveznosti, ki izhajajo iz potrjenih prisilnih poravnav ali potrjenih sporazumov o finančnem prestrukturiranju). Za čas dogovorjenega odloga se zamaknejo vse obveznosti.