Kopalne vode na Blejskem jezeru so že vrsto let odlične

19.06.2020 | Sporočila za javnost

Poleg rednega imisijskega monitoringa kakovosti v okviru katerega se določa ekološko in kemijsko stanje Blejskega jezera, izvaja ARSO tudi monitoring kopalnih voda, skladno z zahtevami Direktive 2006/7/ES, oziroma Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Monitoring je namenjen predvsem zdravstveni zaščiti kopalcev v času kopalne sezone, ki na Bledu traja od 15.06. do 31.08. Vključuje predvsem mikrobiološke analize, ki kažejo prisotnosti bakterij fekalnega izvora, Escherichiae coli (E. coli) in intestinalnih enterokokov. Prisotnost se spremlja v 14-dnevnih intervalih na vseh petih lokacijah, kjer so v Blejskem jezeru določene kopalne vode.
V skladu z zakonodajo se na osnovi prisotnosti teh bakterij kopalne vode razvrsti v razrede kakovosti - odlična, dobra, zadostna, slaba. Za kopanje so primerne vode, ki so vsaj zadostne.
Kopalne vode se na Bledu že vrsto let uvrščajo med odlične, kar pomeni da na nobeni od lokacij (Grajsko kopališče, Hotel Toplice, Vila Bled, Velika Zaka, Regatni center) tudi v času največjih obremenitev ni prisotnih bakterij, ki so edini pokazatelj onesnaženja s fekalijami.

Celotno poročilo ARSO