Videokonferenca s turističnimi ponudniki na območju Julijskih Alp

24.04.2020 | Novice

V četrtek, 23. aprila, je Skupnost Julijske Alpe pripravila videokonferenco, na katero so povabili vse turistične ponudnike Julijskih Alp. Konference se je udeležilo 160 ponudnikov, in kot pravi koordinator skupnosti, Klemen Langus, »smo s tem vsekakor okrepili sodelovanje na nivoju skupne destinacije Julijske Alpe«.

Spodaj si lahko ogledate: sporočilo za javnost, celotno predstavitev in povzetek najpogostejših vprašanj deležnikov, ki so jih v večini naslovili na MGRT oziroma na Vlado RS.

Sporočilo za javnost

Predstavitev

Vprašanja


Več informacij: Klemen Langus, 041 884 392