Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030: Kakšen Bled 2030 si želimo?

31.03.2020 | Novice

Dosedanji razvojni program občine Bled se letos izteka, hkrati pa so pred nami številni zahtevni izzivi, zato Občina pristopa k pripravi novega krovnega strateškega dokumenta do leta 2030. S strategijo bomo določili prioritete razvoja in najpomembnejše javne projekte na vseh področjih delovanja občine za naslednjih 10 let. Pomembno izhodišče za zasnovo usmeritev bodo predstavljala mnenja občanov, izražena v tem vprašalniku.

Prosim vas, da delite svoje mnenje tudi vi ter s svojimi idejami prispevate k višji kakovosti bivanja v svojem kraju.  

Zavedamo se, da proces priprave strategije tako kot tudi vse ostale funkcije našega življenja močno zaznamujejo trenutne posebne okoliščine, povezane z izbruhom koronavirusa. Morda pa je prav sedaj več časa za poglobljen razmislek. V tem pogledu poskušajte čimbolj realno oceniti stanje občine v normalnih razmerah delovanja ter hkrati razmislite o potrebnih spremembah v prihodnje.

Vprašalnik je anonimen in zaradi želje po pridobitvi odgovorov na številne teme kar obsežen. Njegovo izpolnjevanje vam bo vzelo do 30 minut časa. Spletno anketo najdete na spletni strani občine Bled in na https://www.1ka.si/a/262464 (vprašalnik je namenjen občankam in občanom občine Bled).

Anekta bo odprta do konca aprila 2020. 

V kolikor izpolnjujete tiskani izvod, ga, ko bo to mogoče in varno, prosimo pošljite po pošti na Občino Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. 

Že vnaprej hvala za sodelovanje. V teh dneh poskrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih. 

Župan

Janez Fajfar

 

Anketa o razvojnem položaju in viziji Bleda za občane in občanke

Spletna anketa bo odprta do konca aprila 2020. Sodelujte že danes.