RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled – Bled Local selection / Bled Lokalni izbor

26.09.2019 | Razpisi

S kolektivno blagovno znamko Bled Local selection / Bled Lokalni izbor želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter gastronomskih posebnosti (jedi in pijač postreženih na gostinski način) in njihovih ponudnikov na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bled Local selection.

 


RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bled Local selection.pdf 


 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bled Local selection se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
  • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,
  • zagotavljajo ustrezno kakovost,
  • izvor idej, živil/gradiv, postopkov izdelave in izvedbe izdelkov oz. storitev mora biti vsaj 50 %iz območja podeljevanja pravice* do uporabe KBZ Bled Local selection (oz. 30 % za jedi in pijače postrežene na gostinski način), oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil oz. gradiv za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji (izjemo predstavljajo temeljna živila npr. sladkor, sol, riž, čokolada),
  • rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja temeljijo predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje podeljevanja pravice* do uporabe KBZ Bled Local selection in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino območja,
  • so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo in ceno – primerni za na prodajno polico.

 

KBZ Bled Local selection se uporablja za označevanje KAKOVOSTI:

  • rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja,
  • pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.),
  • jedi in pijač postreženih na gostinski način,

na območju podeljevanja pravice* do uporabe KBZ Bled Local selection.


* Območje podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bled Local selection so občine: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič, Žirovnica oz. Slovenija, če Turizem Bled povabi ponudnika in Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ BLS oceni, da je produkt primeren.
 

Termini ocenjevanj v letu 2019:

Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja bo potekalo 15. novembra 2019 med 12.00 in 15.00 v prostorih Hotela Astoria, Prešernova 44, Bled.

Rok za prijave: 8. november 2019.                                       PODALJŠANO DO 10.11.2019!

Izdelke prinesete v ocenjevanje 15. novembra 2019 med 9.00 in 11.00 v prostore Turizma Bled, Ljubljanska cesta 27, Bled.


PRIJAVNICA rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja KBZ BLS.pdf


Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov bo potekalo 9. decembra 2019 med 12.00 in 15.00 v prostorih Hotela Astoria, Prešernova 44, Bled.

Rok za prijave: 2. december 2019.

Izdelke prinesete v ocenjevanje 9. decembra 2019 med 9.00 in 11.00 v prostore Hotela Astoria, Prešernova 44, Bled.


PRIJAVNICA pridelki in živilski izdelki KBZ BLS.pdf


Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način bo potekalo 9. januarja 2020.

Rok za prijave: 6. januar 2020.

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro - kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.


PRIJAVNICA jedi in pijače postrežene na gostinski način KBZ BLS.pdf


Za prijavne obrazce in podrobne informacije se lahko obrnete na Majo Pančur, ki je na voljo na telefonski številki 045 780 507 in prek elektronske pošte: .

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ Bled Local selection.


Bled, 26. september 2019

 

Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled

 


Več informacij o kolektivni blagovni znamki Bled Local selection / Bled Lokalni izbor


BLED local selection pozitiv in negativ-1
Kolektivno blagovno znamko Bled Local selection razvija Turizem Bled skupaj s strokovnjaki dr. Tanjo Lešnik Štuhec, dr. Jano Vilman Proje in dr. Andrejem Pompetom. Z znamko se želi vzpostaviti aktivnosti na področju mreženja in zagotavljanja odlične kakovosti pridelkov, izdelkov, storitev in butičnih doživetij v turistični ponudbi na Bledu ter zastaviti korake udejanjanja prepoznavnosti kakovostne ponudbe Bleda na območju Julijskih Alp, Slovenije in na širšem turističnem trgu.

Turizem Bled bo tako tekom razvoja znamke, vsem zainteresiranim ponudnikom nudil podporo pri začetnih fazah razvoja (svetovanju pri razvoju izdelkov, embalaži oziroma predstavnosti izdelkov in promociji).
 

Razpisani termini za svetovanje pri razvoju produktov (en termin traja 45 minut):

14.10.2019 med 9.00 in 18.00,
17.10.2019 med 9.00 in 18.00,
23.10.2019 med 9.00 in 18.00,
oz. po individualnem dogovoru.

Postopek certificiranja bo v letošnjem letu brezplačen.

Vsi certificirani izdelki in storitve bodo prejeli: najmanj tri profesionalne fotografije, svetovanje in pomoč pri prodaji, ekskluzivna možnost za prodajo na pomembnih dogodkih v kraju (Zimska pravljica, Blejski dnevi itd.), izpostavljenost na spletni strani www.bled.si in družabnih omrežjih destinacije, pomoč pri razvoju doživetij vezanih na izdelke, izpostavljenost lokalnih doživetij povezanih s certificiranimi izdelki na študijskih turah turističnih agentov in novinarskih obiskih. Certificirani izdelki postanejo tudi del uradnih protokolarnih daril destinacije, kar ustvarja dodatne multiplikativne učinke sodelovanja.

Pri izboru izdelkov, ki se bodo potegovali za certifikat Bled Local selection, bo dana velika pozornost zgodbi predlaganih izdelkov in možnosti, njihove nadgradnje v doživetje.

Razvoj znamke predvideva certificiranje na področjih:

1. faza (od leta 2019 naprej):


2. faza (od leta 2020 naprej):

Vsi ponudniki, ki želijo brezplačne individualne konzultacije pri razvoju produktov, se lahko obrnejo na koordinatorko projekta, Majo Pančur: maja.pancur@visitbled.si, 045 780 507.

Datumi ocenjevanja izdelkov (opredeljenih v 1. fazi razvoja):
15. november 2019 - rokodelski izdelki in izdelki unikatnega industrijskega oblikovanja
9. december 2019 - pridelki in prehranski izdelki
9. januar 2020 - jedi in pijače predstavljene na gostinski način

Podelitev certifikatov bo 31. januarja 2020 v Infocentru Triglavska roža Bled na javni predstavitvi kolektivne blagovne znamke Bled Local selection.

Prva predstavitvena delavnica je na voljo v video obliki: