Javno povabilo za odkup fotografij Bleda z bližnjo okolico 2018

Bled, 12. 9. 2018
Projekt: Digitalni razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Bled v letih 2018 in 2019

Javno povabilo za odkup fotografij Bleda z bližnjo okolico 2018

Vabimo vas, da nam pošljete fotografije za odkup, in sicer fotografije Bleda z bližnjo okolico (širše območje destinacije). Fotografije bodo uporabljene za promocijske namene širše turistične destinacije Bled.

Predmet naročila: Fotografije za promocijske namene
Vrednost za fotografijo: = 50,00 EUR neto na eno (1) fotografijo
Opis predmeta naročila: Turizem Bled kot nosilna organizacija projekta želi pridobiti fotografije za promocijo destinacije Bled. Od izbranih izvajalcev se pričakuje, da bodo poslali fotografije, ki ustrezajo pogojem.
Pogoji za odkup:
 • Fotografija se mora lokacijsko navezovati na Bled z bližnjo okolico;
 • Fotografija mora biti opremljena z imenom motiva, lokacijo in imenom ter priimkom avtorja (npr.: Blejski grad_Bled_Janez Novak);
 • Originalna velikost fotografije mora biti vsaj 4032x3024 slikovnih pik;
 • Fotografije ne smejo biti pred tem uporabljene za komercialne namene;
 • Fotografije morajo biti avtorsko delo prijavitelja. Prijavitelj z oddajo fotografij naročniku zagotavlja, da je lastnik in avtor fotografij in kot tak izključni imetnik avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb;
 • Fotografije naj bodo v jpg. ali jpeg. formatu.
Ostale zahteve naročnika:
 • Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na Turizem Bled z avtorsko pogodbo (Priloga 1) prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Prenos avtorskih pravic je izključen, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. Turizem Bled lahko fotografije uporabi za vse namene promocije na vseh medijih. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji.
 • Fotografije so lahko panoramske, veseli bomo fotografij znamenitosti in fotografij, ki prikazujejo aktivnosti na Bledu (npr. pohodništvo, kolesarjenje, veslanje, smučanje ...), lokalno prehrano in domačo obrt. Zbiramo fotografije v vseh letnih časih in ob vseh vremenskih pogojih. V pomoč pri izbiri motivov vam je lahko spletna stran www.bled.si. 
 • Fotografijam, na katerih so prepoznavni modeli (osebe), je treba priložiti njihovo soglasje (Priloga 2), podpisan in skeniran dokument, ki se ga odda skupaj s fotografijo.
 • Zaračunavajo se samo dejansko odkupljene fotografije, kar mora biti specificirano v računu ali prilogi računa,
 • Rok plačila 30 dni od potrditve računa s strani naročnika.
Merilo: Ustreznost pogojem, kakovost fotografije, še manjkajoči motivi
Rok za prispetje fotografij: 10.10.2018 do ure 15:00. Turizem Bled bo o odkupu odločal v dvajsetih delovnih dneh od roka za oddajo.
Način oddaje fotografij: Prijavitelji fotografije pomanjšane velikosti (samo za predogled, izbrane originale avtorji dostavijo po podpisu pogodbe) dostavijo preko WeTransferja na naslov anja.smit@visitbled.si ali na elektronskem mediju na sedež Turizma Bled (Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled). Turizem Bled se obvezuje, da bo neizbrane fotografije avtorjem vrnil na izvornih medijih (oz. zbrisal) najkasneje 25 dni po zaključku izbora in jih ne bo uporabil za katerikoli namen.
Oseba, odgovorna za naročilo: Anja Šmit, anja.smit@visitbled.si
Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.