Rezultati ankete o trajnostnem turizmu na Bledu

Bled, 11. 12. 2017
Oglejte si rezultate ankete o trajnostnem turizmu na Bledu z vidika domačinov in obiskovalcev. Anketa je bila za izpolnjevanje na voljo poleti 2017. 
Interpretacija ankete med domačini

Na vprašanje, ali so s turizmom v naši destinaciji zadovoljni, smo dobili peter nabor odgovorov. Najbolj so zadovoljni s turizmom jeseni in spomladi, najmanj poleti in pozimi. Medtem ko je za jesen, zimo in pomlad okoli četrtina vprašanih neopredeljenih, je poleti takih le 8 odstotkov, zanimivo je tudi, da jih 48 odstotkov meni, da poleti niso zadovoljni s turizmom, 44 % pa jih je zadovoljnih, kar pomeni, da je razlika majhna in da so občani razdeljeni pol na pol.

Več kot polovica občanov se strinja, da ima turizem pozitiven vpliv na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino destinacije.

Več kot polovica občanov meni, da imajo premalo vpliva na kreiranje turističnih politik v destinaciji, več kot polovica se jih strinja, da ima lokalna skupnost od turizma koristi, 45% jih meni, da ima od turizma tudi osebno korist.

53 % vprašanih meni, da turizem pozitivno vpliva na kakovost življenja v naši destinaciji, da škoduje, meni 41 % občank in občanov.
Interpretacija rezultatov ankete med obiskovalci

Iz ankete, opravljene med obiskovalci Bleda, lahko sklepamo, da jih več kot polovica na destinacijo pride od doma.

Do destinacije in po njej uporabljajo tudi alternativna prevozna sredstva, kar dve tretjini jih tudi pešači, skoraj polovica jih kolesari. Na destinaciji prespi skoraj 80 odstotkov gostov, največ takih na dan porabi med 50 in 100 evrov, tisti, ki ne prespijo, pa na dan v povprečju porabijo manj kot 25 evrov. 

Več kot 60 odstotkov vprašanih se zaveda prizadevanj destinacije za trajnostni razvoj, vsi vprašani pa so bili s svojim obiskom destinacije zelo zadovoljni ali zadovoljni.

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.