Razpis za delovno mesto direktorja Turizma Bled

Bled, 14. 9. 2017
Turizem Bled objavlja javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA ZAVODA TURIZEM BLED (M/Ž).

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) (fotokopija veljavne diplome);
  • izkušnje na področju trženja in promocije v turizmu ali s turizmom povezanih dejavnostih (dokazilo o najmanj 5-letnih delovnih izkušnjah na primerljivem delovnem mestu);
  • izkazane organizacijske sposobnosti (dokazilo o najmanj 3-letnih delovnih izkušnjah na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu);
  • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika (potrdilo ustrezne institucije po CEFR lestvici).
Prijavi morajo kandidati priložiti:
  • kratek življenjepis z referencami;
  • svojo vizijo razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje;
  • zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let. Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas, za dobo štirih (4) let.

Kandidati naj svoje prijave pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Turizem Bled, Ljubljanska 27, 4260 BLED, najkasneje do 16. oktobra 2017.
Ovojnica mora biti označena z napisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja.«
Kandidati bodo obvestilo o izbiri prejeli v predpisanem roku.

Svet zavoda Turizem Bled

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.