Trajnostni razvoj turizma na Bledu

Bled, 11. 7. 2017
Trajnostni razvoj turizma
Bled, 16. 11.2016

Turizem Bled pristopa k Zeleni shemi slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma je projekt Slovenske turistične organizacije. Slovenija se je v zadnjih petih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni paradigmi. Kljub temu je analiza stanja leta 2014, ki je bila opravljena v okviru projekta oblikovanja zelene sheme, pokazala, da ni kritične mase certificiranih ponudnikov, ki bi omogočala aktivnejše trženje zelene ponudbe, in da manjka sistem, ki bi na nacionalni ravni povezal zeleno. Ključni strateški cilji so:
- hitrejše uvajanje trajnostnih modelov v turizem
- uvajanje celostnih poslovnih modelov
- presoja trajnosti
- redna implementacija ukrepov
- trženje zelene ponudbe
- 100 % zelena Slovenija


Preidimo na obnovljive vire!
Bled, 8.12.2016

Turistična destinacija Bled si prizadeva, da bi zmanjšali količino energije, ki jo pridobivamo iz neobnovljivih virov. Občina Bled se je lotila energetske sanacije javnih objektov, del turističnega gospodarstva (Sava Hoteli Bled), se je prav tako pridružila prizadevanjem za zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv. Na Bledu nastajajo nove polnilnice za električne avtomobile, Turizem Bled pa poziva tako gospodarstvo kot tudi občane in obiskovalce, naj po svojih močeh sledijo usmeritvam, varčujejo z energijo in jo čim več pridobijo iz obnovljivih virov. Več informacij in nasvetov najdete na spletni strani Umanotere.


Podnebne spremembe so tu!
Bled, 5.6.2017

Podnebne spremembe so postale del sveta, v katerem živimo, žal tudi del našega lokalnega okolja. Občina Bled je sprejela vrsto trajnostnih ukrepov za zmanjševanje porabe energije, predvsem fosilnih goriv, za zmanjševanje onesnaževanja in zmanjševanje škode ob različnih naravnih ujmah, ki jih lahko pripišemo podnebnim spremembam, vendar so ljub temu vidne in jasno občutene tudi v našem okolju. Poleti se tudi na Bledu soočano z vedno več vročinskimi valovi, zime postajajo vse toplejše in z vse manj snega, kar se vidi tudi pri obratovanju našega smučišča Straža.
Vse občane, obiskovalce in ponudnike turističnih storitev pozivamo, da se zavedate sprememb in ustrezno ukrepate. Podatki o podnebnih spremembah so na voljo na spletni strani Agencije za okolje
Na Bledu pa smo lani organizirali tudi poseben dogodek za osveščanje o podnebnih spremembah.


Koliko vode in energije porabite?
Bled, 11.7.2017

Turistična sezona je na vrhuncu, namestitveni objekti in turistični ponudniki se lahko letos pohvalijo z izjemno zasedenostjo in dobrim turističnim prometom.
Ob množici ljudi je verjetno težko misliti še na varčevanje z vodo in energijo, vendar je to na poti k trajnostnemu razvoju turizma nujno potrebno.
Turizem Bled zato poziva vse turistične subjekte, naj javno objavijo porabo vode in energije, lahko pa se pohvalijo tudi z morebitnimi različnimi trajnostnimi rešitvami na področju rabe energije in vode.

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.