Objavljen je razpis za delovno mesto direktorja Turizma Bled

Bled, 6. 5. 2017
Na podlagi 35.člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US:U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP.) in 12.člena Akta o preoblikovanju zavoda in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji (Ur.l.RS, št.74/99) 

Svet zavoda Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA ZAVODA TURIZEM BLED (m/ž)

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • univerzitetna izobrazba  ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja)
  • izkušnje na področju trženja in promocije
  • organizacijske sposobnosti
  • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika
  • delovne izkušnje s področja turizma
  • Prijavi morajo kandidati priložiti:
  • kratek življenjepis z referencami
  • svojo vizijo razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje
Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let. Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas, za dobo štirih (4) let. 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Turizem Bled, Ljubljanska 27,  4260 BLED, najkasneje do 6.junija, 2017.  Ovojnica mora biti označena z napisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja.«

Kandidati bodo obvestilo o izbiri prejeli v predpisanem roku. 

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.