Spremenjen parkirni režim na Bledu

Bled, 24. 4. 2015

Občinski svet je 17. 3. 2015 sprejel Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015), ki med drugim ureja tudi področje mirujočega prometa. Najpomembnejša sprememba je v delu, ki določa ureditev mirujočega prometa, skozi katero se odraža uveljavitev strategije zmanjševanja obremenjevanja jezerske sklede z vozili. S tem odlokom so javne parkirne površine razdeljene na dve coni - območje središča Bleda (I. cona) in območje izven središča Bleda (II. cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno na največ dve uri, v II. coni pa so parkirne površine, na katerih je parkiranje časovno neomejeno.

Konkretno to pomeni, da je časovno neomejeno parkiranje mogoče na osrednjem parkirišču na Selišah (na območju bivših Vezenin), nasproti pokopališča na Seliški cesti, v Mali Zaki in na peščenem parkirišču pri TVD (samo z letno dovolilnico Občine Bled za občane). Na vseh ostalih parkiriščih je parkiranje časovno omejeno, praviloma za največ dve uri, kar je označeno z ustreznimi prometnimi znaki in modro črto.

Na plačljivih parkiriščih pod hotelom Krim in nasproti Ledene dvorane je po novem parkiranje omejeno na največ dve uri. Na parkirnih mestih pod hotelom Jelovica (na Cesti svobode), v centru Grad ter pri Trgovskem centru Bled je parkiranje časovno omejeno na dve uri, pri čemer je prva ura parkiranja brezplačna. Peščeno parkirišče v parku pod kostanji pri Riklijevi vili bo ukinjeno in zatravljeno.

MIR občin Bled, Bohinj in Železniki

Voznik, ki parkira vozilo v modri coni, mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda. Po preteku dovoljenega časa mora vozilo odstraniti. V kolikor je na vozilu nameščena letna dovolilnica za parkiranje Občine Bled, mora voznik v modri coni označiti čas prihoda, ni pa potrebno plačati parkirnine.

Prodaja letnih dovolilnic za parkiranje

Od 21.04.2015 dalje bo potekala prodaja letnih dovolilnic za parkiranje z veljavnostjo od 01.05.2015 do 30.4.2016. Redna cena dovolilnice za osebna vozila znaša 75 EUR, s popustom za občane pa 25 EUR. Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil s popustom se izda za vozilo, ki je (1) v lasti ali v (2) službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali (3) je v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Cena letne dovolilnice za parkiranje avtobusov, ki so prenosljive, znaša 150 EUR, upravičenci za nakup pa so lastniki ali najemniki nastanitvenih objektov v Občini Bled.

MIR občin Bled, Bohinj in Železniki

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.