Novo regijsko, turistično in naravovarstveno središče na Bledu

Bled, 1. 7. 2014

Ob začetku poletne turistične sezone je Občina Bled v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park (TNP)  in Turizmom Bled v prostorih TNP na Ljubljanski cesti 27 na Bledu odprla vrata regijskega turističnega in naravovarstvenega središča za potrebe turistične destinacije Bled, celotne Gorenjske, Triglavskega narodnega parka ter predstavitve območij NATURA 2000. S tem Gorenjska uresničuje koncept sonaravnega razvoja turizma, TNP pa širi mrežo informacijskih središč. Infocenter Triglavska roža Bled želi pritegniti s svojo podobo, prepričati z vsebino in ponudbo celotne Gorenjske ter ozaveščati obiskovalce za spoštovanje gorske narave.

Z dokončanjem leto dni trajajoče prenove so pritlični in kletni prostori uprave TNP ob vstopu na Bled dobili  novo podobo, vsebino in privlačnost. V sodobnem središču za obiskovalce so na 700 m2 urejeni skupen informacijski pult Turizma Bled, Gorenjske in Triglavskega narodnega parka, stalna razstava, večnamenski prostor, multimedijska dvorana, trgovina in okrepčevalnica z lokalnimi proizvodi.

Vršilec dolžnosti direktorja TNP dr. Peter Skoberne je v nagovoru na slavnostnem odprtju med povedal, da je ponosen in vesel, da je tudi v kriznih časih možno kaj narediti in da pri tem ni odločilna kriza, ampak skupna želja, skupen interes nekaj doseči. Odprtje Infocentra se ujema s pomembnim jubilejem TNP – pred 90. leti je bila prav 1. julija z Odsekom za varstvo prirode Muzejskega društva za Slovenijo in Slovenskim planinskim društvom podpisana zakupna pogodba za upravljanje Doline Triglavskih jezer kot zavarovanega območja. ”Dogodek, ki je v zgodovini slovenskega varstva narave pomemben mejnik, je tudi začetni vir nerazumevanja med naravovarstveniki in domačimi. Želim si, da bi še v tem letu ob novih pogovorih ob načrtu upravljanja zmogli zastaviti enakovreden dialog in po 90 letih pomiriti vsaj kakšno od skoraj stoletnih zamer,” je še dodal dr. Skoberne.

Župan občine Bled Janez Fajfar je izrazil zadovoljstvo ob odprtju Infocentra in dodal, da z njim prispevajo k uresničevanju strategije razvoja Bleda kot zelene vrhunske alpske destinacije. Turizem ne pozna občinskih meja,  zato je župan ponosen, da so k projektu pristopile vse gorenjske občine. Prepričan je, da center predstavlja dodaten zagon sodelovanju med občino, parkom in regijo.

Minister za okolje in prostor mag. Dejan Židan je dejal, da je novo informacijsko središče točka, ki združuje turizem in varstvo narave ter da je Triglavski narodni park lep primer, kako se išče ravnovesje med varovanjem narave in prebivalcev zavarovanega območja.  Izpostavil je pomembnost ohranjanja naravnih virov in uporabe lokalnih surovin.

Prenova pomeni najbolj trajnosten način gradnje. Arhitekturna zasnova prenove je temeljila na vzpostaviti zadržanega ambienta z le nekaj arhitekturnimi poudarki, ki v ospredje postavljajo vsebinsko bogastvo informacijskega središča. Informacijsko-razstavno-prireditveno središče spominja zdaj na anonimno, belo galerijo, zdaj na kino dvorano, zdaj na gorsko postojanko. Gre za preplet urbanega in alpskega, prefinjenega in surovega, hladnega in toplega. Vse znano, na svojem mestu, logično – a istočasno tudi povsem drugačno, novo, izzivalno. Les kot opaž, lamela ali ograja, siva zavesa, poenoten tlak in stene, znotraj pa tako imenovane »gajbe«, lesene škatle, vozlišča, ki delijo prelivajoč se tloris na posamezne programske sklope. Rdeča nit je arhitekturna pestrost in avtohtona materialnost, ki postane uvod v izkušnjo Alp.

Center bogati nova stalna razstava, ki obiskovalcem predstavlja svet pod Triglavom od dediščine gorenjskih mest do biotske pestrosti travnikov, gozdnih planot,  pašnikov in visokogorja. Triglav, na katerega seže pogled iz kateregakoli konca Gorenjske, predstavlja osrednji motiv razstave in samega centra, alpske vode pa je avtor razstave opredelil kot osrednji element povezovanja, življenja in kapital 3. tisočletja.

Investitor prenovljenega objekta je Občina Bled, s centrom pa bo upravljal Javni zavod  Triglavski narodni park v sodelovanju s Turizmom Bled oz.  Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjske.

Operacija »Posodobitev informacijskega središča Triglavska Roža Bled« je vredna 826.545€ in se v višini  70% oz. 585.470€  financira iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Občina Bled je iz proračuna občine zagotovila 30% oz. 241.075€  sofinanciranja.

Od celotne naložbe znaša investicija v gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela 517.671 €, v kar je vključena celovita prenova pritličja, dela kleti z multimedijsko dvorano in obsežna posodobitev strojnih inštalacij.  Namensko oblikovana notranja oprema, multimedijska tehnika, postavitev stalne razstave in priprava filmov pa je vredna 250.730 €. Razliko predstavljajo stroški storitev.

Dodatno je Javni zavod Triglavski narodni park financiral projektno tehnično dokumentacijo, vsebinski del razstave in zagotovil ureditev požarne varnosti celotnega objekta v skupni vrednosti 100.000 €,  k sofinanciranju neupravičenih pripravljalnih stroškov pa so v manjšem delu pristopile tudi gorenjske občine.

Infocenter Triglavska roža Bled je namenjen:

  •      turistom, ki bivajo na Bledu,
  •      prehodnim turistom, ki nadaljujejo pot  proti Pokljuki in Bohinju,
  •      obiskovalcem Triglavskega narodnega parka,
  •      domačinom s prireditvami in dogodki,
  •      šolskim skupinam in vsem, ki jih zanima narava in dežela pod Triglavom.

Načrtujemo, da bo središče letno obiskalo 35.000 obiskovalcev.

Informacijsko središče je poleti odprto vsak dan od 8. do 18. ure. Vstop in ogled stalne razstave sta brezplačna, ves čas pa bo vodstvo centra skrbelo za zanimivo ponudbo vodenih ogledov za domače in tuje skupine in organizacijo dogodkov.

PRI PROJEKTU SO SODELOVALI:

Investitor:

Občina Bled

Upravljavec centra:            

Javni zavod Triglavski narodni park

Soupravljalec:                          

Turizem Bled, tudi v vlogi Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske

Usmerjevalna skupina:

Matjaž Berčon, vodja projekta Občina Bled

Člani:

Eva Štravs Podlogar, Turizem Bled,

Martin Šolar, TNP

Majda Odar, TNP

Slavka Zupan, zunanja strokovna sodelavka K&Z d.o.o.

Sodelavci:

Romana Starič, vodja investicije Občine Bled,

Janko Dobravec, tehnično koordinator TNP Bled

Petra Perko/ administrativna podpora Občina Bled

Arhitekta:                            

Aleš Vrhovec, odgovorni projektant in Vanja Gregorc,

Arhipro d.o.o.

Izvajalec gradbenih del:     

ZIR d.o.o. Podjetje za inženiring in izvedbo gradbenih del v sodelovanju z  IN-CO Invest d.o.o., vodja izvedbe projekta Suad Keranovič

Notranja oprema:

ZIR d.o.o. Podjetje za inženiring in izvedbo gradbenih del v sodelovanju

z  RIKO Ljubljana, vodja izvedbe Staš Škrabec

Kuhinjska oprema:

Kogast d.o.o. Grosuplje

Multimedijska oprema:      

AVENTIS d.o.o., vodja izvedbe Dejan Voršič

Strokovni nadzor:

DOMPLAN d.d. Kranj, Aleš Robič

 

 

Avtor razstave:

Janez Bizjak

Oblikovalka razstave:

Barbara Bogataj Kokalj, Studio Aleja d.o.o.

Izvajalec razstave:

ARGOS d.o.o., vodja izvedbe Davorin Tonkli

Izdelovalec multimedije:

INVIDA d.o.o., vodja izvedbe Jure Vizjak

Avtor osrednjega filma razstave Triglav:

Matevž Lenarčič, AEROVIZIJA d.o.o

 

 

Okrepčevalnica z degustacijskim kotičkom:

Sašo in Petra Mencinger v sodelovanju s Conditus d.o.o.

 

 

 

INFORMACIJE

INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED

Ljubljanska cesta 27, Bled

04 578 02 05

info.trb@tnp.gov.si

info@dzt.bled.si

 

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.