Pravilnik nagradne igre Bled My Way

1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre je Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, Cesta svobode 11, 4260 Bled (v nadaljevanju organizator).

2. člen: Trajanje in namen nagradne igre

Nagradna igra poteka na Instagram (IG) profilu @BledSlovenia od 9. 11. 2015 do vključno 10. 1. 2016 (23:59 po srednjeevropskem času - CET).

Namen nagradne igre Bled My Way je obiskovalcem Bleda dati priložnost, da pokažejo in delijo zgodbe ter posebne trenutke, ki so jih doživeli na Bledu.

3. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra poteka na IG profilu @BledSlovenia.

4. člen: Nagrade

Tedenske nagrade

 • teden 1 (9. – 15. 11. 2015): 1x nočna karta za Smučišče Straža Bled in bon za kremno rezino v Kavarni Park
 • teden 2 (16. – 22. 11. 2015): 1x 3-urna karta za Smučišče Straža Bled in bon za kremno rezino v Kavarni Park
 • teden 3 (23. – 29. 11. 2015): 1x poletno sankanje (1 vožnja) na Straži Bled in 2x bon za kremno rezino v Kavarni Park
 • teden 4 (30. 11. – 6. 12. 2015): 2x poletno sankanje (1 vožnja) na Straži Bled in 2x bon za kremno rezino v Kavarni Park
 • teden 5 (7. – 13. 12. 2015): Sladica in kava v Restavraciji Astoria za 2 osebi
 • teden 6 (14. – 20. 12. 2015): Vstopnina za 2 osebi na Blejski grad
 • teden 7 (21. – 27. 12. 2015): 2 triurni karti za kopanje v Wellnessu Živa v Hotelu Golf
 • teden 8 (28. 12. 2015 – 3. 1. 2016): Vstop v Park Savn Astoria za 2 osebi
 • teden 9 (4. 1. – 10. 1. 2016): 40-minutna masaža v Wellnessu Studenec v Hotelu Krim

Glavna nagrada:

 • 2 nočitvi z zajtrkom za 2 osebi v enem izmed blejskih hotelov

Nagrade ni mogoče zamenjati v denarno obliko.

5. člen: Sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena fizičnim osebam, ki imajo Instagram profil, pravne osebe in s. p. - ji v nagradni igri ne morejo sodelovati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da ga zastopa.

6. člen: Načini sodelovanja v nagradni igri

 1. Objava fotografije/videa na Instagramu

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na svojem Instagram profilu objavi avtorsko fotografijo/video doživetja na prostem na Bledu. Objava mora vsebovati oznako #BledMyWay.

Sodelujoči v nagradni igri mora nato povabiti svoje prijatelje k sodelovanju in glasovanju. Glasovanje za najboljšo fotografijo/video poteka izključno na IG profilu @BledSlovenia.

Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar z različnimi avtorskimi fotografijami/videi.

7. člen: Komisija

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja/izbora sestavljajo:

 1. Jaka Ažman, predsednik komisije
 2. Melita Kofol Pretnar, članica komisije
 3. Anja Šmit, članica komisije

8. člen: Nagradno žrebanje in razglasitev nagrajencev

Zmagovalec tedenske nagradne igre je avtor fotografije/videa z oznako #BledMyWay, ki je prejela največ všečkov na Instagram profilu @BledSlovenia. Avtor fotografije/videa prejme tedensko nagrado.

Izbor tedenskega zmagovalca bo sledil po naslednjem razporedu:

 • Nagrada 1. tedna: 16. 11. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 2. tedna: 23. 11. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 3. tedna: 30. 11. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 4. tedna: 7. 12. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 5. tedna: 14. 12. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 6. tedna: 21. 12. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 7. tedna: 28. 12. 2015 ob 00.01 uri
 • Nagrada 8. tedna: 4. 1. 2016 ob 00.01 uri
 • Nagrada 9. tedna: 11. 1. 2016 ob 00.01 uri

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.bled.si (novice) ter na Instagram profilu @BledSlovenia isti dan kot bo potekal izbor nagrajenca.

Rezultati so dokončni, pritožbe nanj niso možne.

Finalno nagrado bo 3-članska komisija podelila naključno izžrebanemu (računalniški žreb) avtorju fotografije/videa, ki je sodelovala v nagradni igri na IG profilu @BledSlovenia. Žrebanju, ki bo potekalo na sedežu organizatorja 11. 1. 2016, prisostvujejo trije (3) člani komisije. 

V nagradno žrebanje se uvrstijo avtorske fotografije/videi, ki izpolnjujejo pogoje 6. člena.

Odločitev komisije je dokončna, pritožba nanjo ni mogoča.

9. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci tedenske nagradne igre in finalnega žrebanja organizatorju po e-pošti posredujejo svoje podatke (ime, priimek, naslov in davčna številka) v roku 8 dni po objavi nagrajenca. Organizator nagrajencem po pošti posreduje potrdila in navodila, na osnovi katerih bodo lahko uveljavljali osvojeno nagrado.

Če nagrajenec organizatorju ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek, naslov in davčna številka) v roku 8 dni po objavi, se določi nov nagrajenec – tisti, ki ima drugi največ všečkov (tedenska nagradna igra) oz. je računalniško izžreban pod nadzorstvo tri (3) članske komisije.

Če avtor zmagovalne fotografije/videa ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek, naslov in davčne številke) v roku 8 dni po objavi, ima komisija pravico ponoviti izbor.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali zamenjati v denarno obliko.

10. člen: Davčne obveznosti

Ker posamezne nagrade presegajo vrednost 42 EUR, so nagrajenci po Zakonu o dohodnini (ZDoh-1) davčni zavezanci in tako pred prevzemom nagrade obvezani posredovati svojo davčno številko in nagrado prijaviti v davčno osnovo.

Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke za nagrajence. Zakonsko določeno akontacijo dohodnine iz naslova nagradnih iger poravna Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma in ne bremeni nagrajencev.

11. člen: Sprememba pravil nagradne igre

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.bled.si in na Instagram profilu @BledSlovenia.

V primeru hujših kršitev pravil nagradne igre ima organizator pravico nagradno igro prekiniti in jo pod spremenjenimi pogoji ponovno objaviti.

Vprašanja ali dodatne informacije v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov anja.smit@dzt.bled.si.

12. člen: Izločitev sodelujočih v nagradni igri

Sodelujoči v nagradni igri lahko objavijo samo fotografije/videe, za katere imajo pravico do objave, tj. avtorske fotografije/videe.

Če organizator v katerem koli trenutku podvomi, da je sodelujoči zlorabil ali poskusil zlorabiti pravila te nagradne igre, si pridržuje pravico do izbrisa fotografije/videa in izključitve lažnega avtorja iz sodelovanja v nagradni igri oz. ga v primeru, da je izžreban, izločiti, sodelujoči pa posledično ni upravičen do prejema nagrade. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Zlorabe pravil nagradne igre se nanašajo – vendar niso izključno omejene – na:

 • Fotografije/videe, katerih avtor ni udeleženec v nagradni igri oziroma zanje nimajo pravic do objave. V tem primeru lahko organizator neposredno kontaktira udeleženca in od njega zahteva, da mu v roku 72 ur predloži dokaze o avtorstvu objavljene fotografije/videa. Če udeleženec tega ne stori, bo fotografija/video izločena iz nagradne igre.
 • Fotografije/videe z neprimerno, žaljivo, vulgarno in sovražno vsebino.
 • Fotografije/videe, za katere avtor od posameznikov, ki so prisotni na njegovih objavah, ni dobil dovoljenja za objavo. Organizator za primere objav fotografij/videov, za katere posamezniki, ki so na njih prisotni, niso dali dovoljenja za objavo, ne prevzema nikakršne odgovornosti.
 • Identificiranje (tagganje) ljudi, ki na fotografijah/videih niso prisotni.
 • Organizator si pridržuje pravico do končne odločitve o izbrisu katere koli fotografije/videa in izločitve udeležencev, če so ti kršili kateri koli člen pravilnika nagradne igre ali za primere kakršne koli neetične situacije, ki bi jo s svojimi dejanji lahko povzročili.

13. člen: Intelektualna lastnina

Udeleženci z objavo fotografije/videa potrjujejo in prisegajo, da je objavljena vsebina njihova lastnina in plod lastne intelektualne stvaritve. 

Vsak udeleženec z objavo fotografije/videa potrjuje in prisega, da je nosilec avtorskih in/ali sorodnih pravic in/ali pravic intelektualne lastnine, ki se nanašajo na objavljeno vsebino v obliki fotografije/videa ter da z objavo ne krši pravic tretjih oseb.

Udeleženec nagradne igre potrjuje in prisega, da nobena tretja oseba ne bo postavila kakršnih koli zahtev organizatorju v zvezi s fotografijo/videom, ki jo je udeleženec objavil. V primeru, da se to zgodi, se udeleženec zaveda in sprejema dejstvo, da je odgovoren za posledice kakršne koli zahteve, ki jo je tretja oseba postavila organizatorju.

Če bo organizator zaradi zahtev tretje osebe utrpel kakršno koli škodo, se udeleženec strinja, da bo organizatorju povrnil vso škodo zaradi te postavljene zahteve.

14. člen: Pravice tretjih oseb

Udeleženci zagotavljajo, da so seznanjeni s pravicami oseb, ki se pojavljajo na njihovih fotografijah/videih, in zagotavljajo, da so se te osebe strinjale z objavo in uporabo fotografije/videa. To se nanaša tudi na osebe, ki se morda vidijo v ozadju fotografije/videa.

15. člen: Pravica do objave

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Prav tako se sodelujoči strinja z objavo njegovega uporabniškega imena, države, iz katere prihaja, in fotografije/videa v katerih kolih tiskanih, zvočnih, vizualnih in video materialih.

Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo vsem materialnim avtorskim pravicam in jih s svojo udeležbo v nagradni igri v celoti prenašajo na organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri se uporabnik strinja z objavo njegove  fotografije na družbenih omrežjih Bled in na spletni strani www.bled.si.

16. člen: Mladoletne osebe

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe so osebe, ki imajo uporabniški račun na katerem koli družbenem omrežju in z dovoljenjem staršev ali skrbnikov z njim lahko upravljajo ter sodelujejo v nagradni igri.

17. člen: Reševanje sporov

Vsa nesoglasja med organizatorjem in udeležencem se rešujejo sporazumno. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Radovljici.

18. člen: Varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da lahko organizator uporabi njihove osebne podatke, ki so objavljeni na odprtih profilih družbenih omrežij, in sicer samo podatke, potrebne za vstop v nagradno igro.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre (žreb in objava nagrajencev, obveščanje nagrajencev o osvojenih nagradah) in statistično obdelavo podatkov. Organizator se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bo to potrebno zaradi same izvedbe nagradne igre oziroma bo posredovanju podatkov zavezan na podlagi veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Udeleženci se strinjajo, da je organizator pooblaščen za posredovanje njihovih podatkov v primeru, da je temu zavezan na podlagi regulativ na področju avtorskih in sorodnih pravic oziroma katere koli regulative Republike Slovenije.

Udeleženci imajo pravico do prekinitve sodelovanja v nagradni igri. Organizator bo v tem primeru iz baze odstranil vse osebne podatke udeleženca.

19. člen: Prekinitev nagradne igre in omejitev odgovornosti organizatorja

Organizator ima pravico prekiniti nagradno igro, če se pojavijo okoliščine, za katere organizator ne more biti odgovoren, jih ni bilo mogoče predvideti, preprečiti ali se jim izogniti. V primeru prekinitve nagradne igre bodo sodelujoči obveščeni prek spletne strani www.bled.si in na Instagram profilu @BledSlovenia.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršne koli težave, škodo ali napake, ki bi jih lahko povzročile tehnične ali kakršne koli druge težave na Instagramu ali elektronskih komunikacijskih mrežah, ki se uporabljajo za dostop do organizatorjevega Instagram profila in/ali spletne strani.

Organizator ni odgovoren za implementacijo avtorskih ali sorodnih pravic za objavljeno vsebino, vendar zagotavlja, da bo v primeru kršitve teh pravic informacije o udeležencu in relevantni vsebini posredoval pristojnemu organu.

20. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.bled.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

21. člen: Izključitev Instagrama iz udeležbe

Na podlagi Instagram pravil moramo omeniti, da nagradna igra na noben način ni sponzorirana, upravljana ali povezana z Instagram, Inc. S sodelovanjem udeleženci potrjujejo, da so stari 13+ let, odvezujejo Instagram odgovornosti in soglašajo s pogoji uporabe Instagrama.

22. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 9. 11. 2015


Na Bledu, 9. 11. 2015

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.