Lega in prometne zveze

Bled leži na severozahodnem delu Slovenije, ob vznožju Julijskih Alp ter blizu sotočja Save Bohinjke in Dolinke. Dostopen je v vsakem letnem času. Kako do nas?

Železniške povezave

Železniška postaja Lesce-Bled leži na progi Oste (München – Salzburg – Beljak – Ljubljana – Beograd – Istanbul – Atene). Železniška postaja je iz centra Bleda oddaljena 4 km. Do Bleda lahko pridemo z avtobusom (avtobusna postaja za Bled je na drugi strani ceste od železniške postaje), taksijem ali pa razdaljo prehodimo po ločeni asfaltirani poti, namenjeni pešcem in kolesarjem.

Železniška postaja Bled Jezero leži ob progi Beljak – Jesenice – Nova Gorica – Koper ali Gorizia (Italija). Iz centra Bleda je oddaljena 1,5 km, do tja pa se lahko sprehodimo, najamemo taksi ali pa se peljemo s turističnim vlakcem.

Cestne povezave

Od državne meje z Avstrijo (Wurzenpaß – Korensko sedlo) ali Italijo (Fusine Laghi – Rateče) do Bleda je 47 km. Sem se lahko odpeljete po avtocesti (smer Ljubljana), ki jo zapustite na izvozu za Bled, ali greste po cesti mimo Blejske Dobrave čez Kočno, ali po hitri cesti mimo Žirovnice in Lesc do Bleda.

Iz Ljubljane je Bled oddaljen 50 km, najlažji dostop je po avtocesti, lahko pa se peljete po regionalni cesti mimo Medvod, Kranja, Nakla in Radovljice.

Avtobusne povezave

Lokacija glavne avtobusne postaje Bled je na severovzhodnem delu jezera, 3 minute peš hoje od jezera, na križišču Ceste svobode in Grajske ceste. 

Z rednimi avtobusnimi zvezami je Bled povezan z bližnjo okolico in vsemi večjimi kraji v Sloveniji. Do Bleda redno vozijo avtobusi iz Ljubljane, in sicer preko Kranja in Radovljice. Avtobusi vozijo še iz smeri Bohinja in Jesenic.

Do Bleda vodi tudi avtobusni prevoz na dolge razdalje preko prevoznika FlixBus.

Letalske povezave

Najbližje mednarodno Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik) je oddaljeno 36 km. Avtobusni prevoz s prestopom v Ljubljani in direktni prevoz z redno linijo ali zasebnim prevozom preko ene izmed turističnih agencij med letališčem in Bledom so organizirani preko celega leta.

Ostala večja mednarodna letališča so različno oddaljena do Bleda: Trst (170 km), Benetke (290 km), Zagreb (200 km), Celovec (80 km), Salzburg (230 km), Dunaj (380 km) in Budimpešta (500 km). Do Bleda lahko pridete z avtobusom, vlakom ali z enim od zasebnih prevoznikov. 

Taksi

Rent a car

Prevoz po Bledu

Priporočamo vam, da za prevoz po Bledu uporabljate trajnostni promet. Če ste na Bled prišli z avtom, je najbolje, da ga parkirate na enem od označenih parkirišč in se po Bledu odpravite peš. Okoli jezera se lahko peljete s kočijo, s turističnim vlakcem ali pa si izposodite (električno) kolo. Ne izpustite vožnje na otok, kamor se lahko odpravite s tradicionalno pletno ali pa najamete čoln in odveslate tja sami.

Julija in avgusta vam je na voljo Hop on Hop off bus, s katerim se lahko odpravite na Pokljuko (iz Bohinjske Bistrice) ali v Radovljico in Tržič z okolico. 

Poletna linija turističnega avtobusa na Bledu z okolico.

Parkiranje avtobusov je možno na Kajuhovi cesti (pri Mercator centru Bled). Čas, v katerem se plačuje parkirnina: 0:00 - 24:00. Višina parkirnine: 20 € za do 12 ur, 40 € za do 24 ur. Edino na tem javnem parkirišču je dopustno tudi nočno parkiranje avtobusov. Avtobusni potniki lahko izstopajo na zgornjem platoju parkirišča pod Blejskim gradom, potem pa avtobusi počakajo pri grajski pristavi na ponoven prevzem obiskovalcev pod gradom. Pod hotelom Krim, na glavni avtobusni postaji in avtobusnem postajališču Mlino je dopusten izstop in vstop potnikov ter postanek avtobusa do 15 minut.

Parkiranje avtodomov je možno na Kajuhovi cesti (pri Mercator centru Bled). Čas, v katerem se plačuje parkirnina: 0:00 - 24:00. Višina parkirnine: 25 €/dan. Prenočevanje je dovoljeno. Uporaba vode in električne energije je vključena.

Čas, v katerem se plačuje parkirnina: 8:00 - 20:00 (razen tam, kjer je navedeno drugače).
Lokacija parkirišča - kratkotrajno parkiranje (modra cona) Cena
P01 - TC Mercator 2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P03 - Zdraviliški park - parkirišče ni vedno dostopno zaradi zapore ceste 2 €/uro, največ 2 uri
P04 - Ledena dvorana 2 €/uro, največ 4 ure
P05 - Pod Krimom 1 2 €/uro, največ 4 ure
P06 - Pod Krimom 2 2 €/uro, največ 4 ure
P07 - Pod Jelovico - parkirišče ni vedno dostopno zaradi zapore ceste 2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P08 - Grajska cesta 2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P09 - TPC 1 2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
P10 - TPC 2 2 €/uro, 1. ura brezplačno, največ 2 uri
Parkirišče pri Infocentru Triglavska roža Bled brezplačno, največ 2 uri, namenjeno obiskovalcem Infocentra
Parkirišče pri pokopališču brezplačno, največ 1 ura
Parkirišče pri Ribenski cesti brezplačno, največ 1 ura
Parkirišče pri Pošti Bled brezplačno, največ pol ure
Lokacija parkirišča - časovno neomejeno parkiranje Cena
P11 - Rečiška cesta - Infrastruktura Bled 1 €/uro (med 8:00 in 17:00)
P12 - Seliše (BUS) 20 € za do 12 ur, 40 € za do 24 ur (med 0:00 in 24:00)
P13 - Mala Zaka 2 €/uro
P14 - Vrtec 1 €/uro
P15 - Osnovna šola 1 €/uro
Parkirišče za avtodome 25 €/dan
Parkirišče - Velika Zaka 3 €/uro
Parkirišče - Železniška postaja 5 €/dan; za avtodom 10 €/dan (vse med 6:00 in 22:00)
Parkirišče - Blejski grad 3 €/2 uri
Parkirišče pod Stražo Bled Namenjeno za obiskovalce Straže Bled
Parkirišče pri Domu krajanov Bohinjska Bela brezplačno
Parkirišče pri Domu krajanov Zasip brezplačno
Parkirišče pri Zadružnem domu Ribno brezplačno
Parkirišče Betin brezplačno
Od 01.05.2017 dalje je v veljavi Blejska kartica, s katero je mogoče brezgotovinsko koriščenje različnih storitev. Ena od funkcionalnosti, ob nakupu letne dovolilnice za parkiranje, je izpis parkirnih listkov na parkiriščih, ki so v upravljanju Občine Bled. 

Blejska kartica je trajna, veljavnost pa je potrebno podaljševati vsako leto. Velja od 01.05. do 30.4. naslednje leto. Vezana je na vozilo, v njej je zapisana registrska številka. Kartica ni prenosljiva, zloraba se kaznuje. Parkiranje je dovoljeno le na označenih parkirnih mestih, skladno z veljavnim odlokom, ki določa urejanje prometa v Občini Bled. 

Kje se kupi? 
V letošnjem letu kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled. Delovni čas: ponedeljek 8.-15. ure, torek 8.-15. ure, sreda 8.-17. ure, četrtek 8.-15. ure, petek 8.-13. ure. 

Kdo jo lahko kupi? 
Kupi jo lahko kdorkoli, tudi samostojni podjetnik ali pravna oseba. Blejska kartica stane 10 EUR in je enkratni strošek. Vsako leto bo potrebno isto kartico ponovno naložiti. Cena letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil znaša 90 EUR. 

Kdo lahko uveljavlja popust? 
Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil s popustom se izda za vozilo, ki je: 
1. v lasti ali
2. v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali
3. je v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. 

V kolikor fizična oseba uveljavlja popust, mora predložiti osebni dokument, iz katerega je razvidno stalno prebivališče in prometno dovoljenje vozila, za katerega se izdaja dovolilnica. V primeru, da je vozilo v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, je potrebno v postopku izdaje dovolilnice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oseba za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto. V primeru, da je vozilo v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, mora v postopku izdaje dovolilnice to izkazati s pogodbo.

Cena letne dovolilnice s popustom znaša 30 EUR, pri čemer se zaračuna tudi 10 EUR za Blejsko kartico. 

Samostojni podjetniki in pravne osebe popusta ne morejo uveljavljati. 

Ali lahko samostojni podjetnik ali pravna oseba kupi dovolilnico za svoje zaposlene? 
Lahko, vendar mora biti priložen seznam prejemnikov dovolilnic z registrskimi številkami vozil. Na podlagi seznama se izda račun. Letne dovolilnice se zaračuna brez popusta.

Kako se uporablja? 
Na plačljivih parkiriščih je potrebno pridobiti parkirni listek na parkomatu. Blejsko kartico približajte Čitalniku kartic, ki je na sliki Št. 1 in pritisnite gumb za tiskanje (listek), ki je na sliki označen s št. 2. Počakajte, da vam parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek namestite na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. 

Koliko časa je lahko vozilo parkirano? 
Javne parkirne površine so razdeljene na dve coni - območje središča Bleda (I. cona) in območje izven središča Bleda (II. cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno na največ dve ali štiri ure, v II. coni pa so parkirne površine, na katerih je parkiranje časovno neomejeno.
Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora voznik označiti čas prihoda, po izteku dovoljenega časa pa mora vozilo odpeljati. 

Ali mora voznik vozila na parkiriščih s časovno omejenim parkiranjem označiti čas prihoda z uro? 
Vedno. Vendar v primeru izpisa parkirnega listka iz parkomata, na katerem je zabeležen čas prihoda, dodatno označevanje časa s parkirno uro ni potrebno. 

Kakšni so parkirni režimi na parkiriščih? 
Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas, v katerem se plačuje, višina parkirnine in dovoljen čas parkiranja je določen s sklepom župana. Na parkiriščih je parkirni režim izražen s prometno signalizacijo. 

Kaj storiti v primeru sprememb podatkov na kartici? 
V primeru sprememb (zamenjava registrskih oznak ali vozila) se je potrebno s kartico in ustreznim dokumentom oglasiti v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled, da se podatki ažurirajo.

Kaj storiti v primeru izgube ali poškodovanja? 
V primeru izgube ali poškodovanja se obrnite na tel. št. 04 5780 534, Infrastruktura Bled. Pokličete lahko kadarkoli v poslovnem času od ponedeljka do petka. 

Kaj storiti v primeru težav pri uporabi kartice na parkomatih?
V primeru težav pri uporabi pokličite na tel. št. 051 334 999 (dežurni redar).

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.