Ostale cerkve

Vse drugačne, vse čudovite – obiščite blejske cerkve.

Ribno

Župnijska cerkev sv. Jakoba v Ribnem
Stavba je iz leta 1400, barokiziran prezbiterij iz druge polovice 15. stoletja, v njem gotske freske iz okoli leta 1500.

Podružnična cerkev sv. Lenarta v Bodeščah
Označujeta jo gotski zvezdasto obokani prezbiterij in freske iz prve polovice 15. stoletja in ladja s freskami z začetka 16. stoletja.

S cerkvama upravlja Župnija Ribno (045 741 063). Ključ cerkve sv. Lenarta v Bodeščah je na voljo pri sosednji hiši (Bodešče 25, 045 743 593).

Bohinjska Bela

Župnijska cerkev sv. Marjete na Bohinjski Beli
Zgrajena je bila v začetku 17. stoletja v renesančnem slogu, nato pa v 18. stoletju barokizirana. Poslikave Antona Jebačina iz leta 1907. 

Podružnična cerkev sv. Štefana v Kupljeniku
Stara božja pot, v jedru še srednjeveška gotska stavba.  

S cerkvama upravlja Župnija Bohinjska Bela (045 720 200).

Gorje

Župnijska cerkev sv. Jurija v Zgornjih Gorjah
V jedru gotska, v 17. stoletju so jo prezidali v baročnem slogu, leta 1894 pa je bila prenovljena v neoromanskem slogu. Freske so delo Matije Koželja in slike Janeza Šubica ter Leopolda Layerja

Podružnična cerkev sv. Miklavža v Mevkužu
Gotski slog  iz 16. Stoletja je okrašen z baročnim zvonikom. Ohranjen je še gotski prezbiterij.

Podružnična cerkev sv. Ožbolta v Spodnjih Gorjah 
Omenjena je bila že v začetku 16. stoletja, v 17. stoletju barokizirana in leta 1844 predelana.

S cerkvami upravlja Župnija Gorje (045 725 354).

Zasip

Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika v Zasipu
Prvič je bila omenjena v 13. stoletju, verjetno pa je še starejša. V jedru gotska stavba je bila temeljito prenovljena v baročnem slogu leta 1778. Dolga stoletja so bili patroni župnije Lambergarji z gradu Kamen pri Begunjah. Vredna ogleda je poslikava L. Layerja (nagrobni kamen grofa Lamberga). 

Podružnična cerkev sv. Katarine na Homu nad Zasipom
Stara božja pot. V osnovi gotska iz okoli leta 1400 se ponaša z zidano lopo z začetka 16. stoletja in freskami. Prezbiterij je še iz 17. stoletja, nato pa je bila cerkev v 18. stoletju barokizirana (baročni oltar). Vidni so tudi ostanki taborskega obzidja.

Podružnična cerkev sv. Trojice v Sebenjah
Poznogotska stavba z baročno opravo in zidano lopo ob vhodu, ki jo je leta 1606 postavila grofica Ana Marija Thurn - Lenkovič.

S cerkvami upravlja Župnija Zasip (045 740 150)

Bled

Na Rečici stoji podružnična cerkev – podružnica sv. Andreja. Barokarizirana cerkev je iz 16. stoletja, okrog nje so lepo vidni ostanki taborskega obzidja.

S cerkvijo upravlja Župnija Bled (045 744 046).

 

Obiščite

Ob raziskovanju Bleda in njegove okolice obiščite tudi cerkve, ki očarajo z arhitekturo, freskami, rezbarijami in dušo, ki jim jo dajejo ravno ti elementi.

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.