41. Tradicionalni prvomajski pohod v jamo pod Babjim zobom

Jama pod Babjim zobom, 1. 5. 2019, 10:00 - 15:00
Bled za aktivne

Program

Voden ogled jame v spremstvu jamarjev Društva za raziskovanje jam Bled bo mogoč ob vsaki polni uri med 10:00 in 15:00. Na ta dan je ogled jame brezplačen, vodenja pa so v slovenščini. Dobrodošli so prispevki za vzdrževanje jame.

Pred jamo bodo čakale domače dobrote za lačne in pijača za vse žejne. 

Zborno mesto je pred jamo. Do jame vodi markirana pot, ki se začne na označenem parkirišču, ki ga najdeš, če slediš znakom za Jamo v smeri Kupljenik. Od parkirišča sledi približno 1 uro hoje do vhoda jame. Pohod je na lastno odgovornost. Obiskovalcem priporočamo planinsko opremo (čevlji, primerni za hojo, čelada, topla obleka, pijača). Upoštevajte pohodniški bonton. 

Informacije: 041 678 401 (Peter) in 031 802 578 (Toni) 

Opis Jame pod Babjim zobom

Jama se nahaja na nadmorski višini 1008 m, pod cca. 100 m visoko steno, s katero se nad Bohinjsko Belo lomi planota Jelovica pri planini Ricman v dolino Save Bohinjke. Vhod je v obliki spodmola z gruščnatim dnom. Pozimi se v spodmolu oblikujejo kapniki in stebri iz ledu. Jama je v dachsteinskih apnencih temno sive do sive barve.

Jama je sestavljena iz dveh rovov, prvi je okoli 300 m dolg, razmeroma visok in širok rov, ki ga sredi prekinja sistem brezen. Sprva je rov dokaj enakomerno visok in širok (cca.5 m), ves v temno sivem apnencu, razen dna, ki ga sestavlja grušč. Prečni profil jame je erozijski, stene pa so drobno preoblikovane, ker vlada v njih mehanično krušenje. Kapnikov ni.

Sledi razčlenjeni del jame z brezni. Dno je kotanjasto, polno grušča in kalcitnih blokov, odpadlih s sten in stropa. Strop je neenakomerno visok in poraščen z redkimi in manjšimi stalaktiti. Stene so mestoma skalne, drugod iz kalcita, ki pa je prevlečen s temnosivo mehanično preperelino. Le mestoma se je nabrala siga.

Zahodno brezno pri galerijah ima navpično steno s 27 m globine, medtem ko je sosednje tako položno, da se da po njem splezati brez tehničnih pomagal do skupnega dna. V dnu vlada grušč iz apnenca in kalcita. Tu se rov razdeli na dva dela. Stara nadelana pot je speljana ob breznih med južno steno in večjim zasiganim stebrom, ki se z razgaljeno skalo in sigo nadaljuje proti dnu brezen. Jamarji imenujemo take ozke prehode galerije. Novi rov (100 m poligon), ki je bil odkrit 7.12.1996, se nahaja na drugi strani brezna.

Kapniški del jame je najlepši, ker je najbolj dekoriran. Galerije se razširijo v kapniško dvoranico, kjer so kapniki in kapniški stebri v skupinah. Žal so številni polomljeni. Skoraj vse stene in strop so v kalcitu.

Sledi nizek zvezni rov, visok komaj za višino človeka. Nad tem rovom je v stropu še sekundarni rov. Tu presenečajo med sigovimi plastmi, ki tvorijo strop, do 8 cm dolgi kristali kalcita, ki so žal poškodovani. So v obliki romboedrov. Stari so okoli 10 milijonov let.

Predzadnja dvorana je do 15 m visoka in široka votlina z vegastim dnom in stropom, skoraj v celoti izoblikovana v kalcitu. Nekateri kalcitni bloki so se odkrušili s kapniki vred, ki imajo sedaj na dnu različno nagnjenost. Okoli dvorane so vidne tudi sigove police, ki so ostanek nekdanjega dna.

V zadnji dvorani, ki je bila umetno prebita se nahajajo polžasto raščeni kapniki - helektiti, ki so po jamah redki. Tu se jama konča v kupu ilovice.
 
Informacije: 041 678 401 (Peter) in 031 802 578 (Toni) 

Na koledar

Prijava na e-novice

Bled MyWay vam omogoča, da na enem mestu zberete, pregledate in rezervirate vse aktivnosti pri ponudnikih.
Oblikujte si svoj oddih na Bledu po svoje.

Dodajanje aktivnosti

Vsebine se med brskanjem po spletni strani dodajajo same ali pa jih s klikom dodajte sami.

Izberite aktivnost

S klikom na X odstranite tiste aktivnosti, ki vas ne zanimajo.

Preverite ponudbo

S klikom na gumb boste lahko na enem mestu izbrali ponudnika željene aktivnosti in jo rezervirali.